1989-5-6
ԽորագիրԷջ
Ինքնութիւն | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 1
Իմ Արահետով - Հայկական Լէգէոնի Հաւաքավայրում | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ 5
Տեսլապաշտ Ցանկութեամբ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 21
Աննա Հարսը - «Փախուստ» (Շար. 1) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 23
Ժան Ժիրոտու | 42
Տրովադայի Պատերազմը Տեղի Պիտի Չունենայ | ԺԻՐՈՏՈՒ, ԺԱՆ43
Բարձրացող Վարագոյրներու Ետին | 53
Սառոյցի Տակ Էլ Գետը Հոսում Է... | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԱՆԺԻԿ56
Կարմիր Ագիտացիայի Եւ Սպիտակ Ակացիայի Մասին | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ57
Պատմութեան Ամփոփումը | 61
Վերջին Զոհը (Ընկեր Անդրանիկ Թերզեան) | «ՆԱՅԻՐԻ»64-68
Սերմնացաններ | ԹԵՐԶԵԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ69
Ճշմարտութեան Լոսով... | 70
Դարի Բանաստեղծը (Համօ Սահեանի 75Ամեակ) | ԱԲԱՋԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ71
«Օրը Սեւ Ամպ Կը Պտտէ Մեր Գլխին» | ԱՐՇԱԿԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ82
Արաբական Արդի Բանաստեղծութեան Տագնապը (Շար. 1) | 83
Բիւզանդ Կոճամանեանի Արուեստը | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ92
Մշակութային Լուրեր | 95