ԵԹԷ ստեղծագործութեան ժանրը այն է, ինչ հեղինակը կամ հրատարակիչն է որոշում, ուրեմն Արամ Պաչեանի PFը վէպ է, քանի որ գրքի վրայ հեղինակը գրել է վէպ։ Եթէ գրքի վրայ գրած լինէր պոէմ, կամ ասք ուրեմն, այդ սկզբունքով, այն կը լինէր կամ պոէմ կամ ասք։ Եթէ Ուիթմէնը իր Խոտի ծաղիկների վրայ գրէր վէպ, ապա այն աւելի համոզիչ վէպ կը լինէր... Կարդալ աւելին