Համազգայինի 90-ամեակին Առիթով` «Բագին»-ին Առջեւ Կրկին
Քիլէճեան-Աճէմեան, Սոնիա. Ազդակ Օրաթերթ, Պէյրութ, 22 Փետրուար, 2019

Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան 90-ամեայ գործունէութեան մէջ առանձնայատուկ տեղ կը գրաւէ «Բագին» գրական հանդէսի հրատարակութիւնը, որ սփիւռքի պատմութեան մէջ հազուադէպ երեւոյթ մըն է` իր երկարակեցութեամբ եւ հայ... Կարդալ աւելին