Համազգայինի 90-ամեակին Առիթով` «Բագին»-ին Առջեւ Կրկին
Համազգայինի 90-ամեակին Առիթով` «Բագին»-ին Առջեւ Կրկին

Համազգայինի 90-ամեակին Առիթով` «Բագին»-ին Առջեւ Կրկին – Ա.

Քիլէճեան-Աճէմեան, Սոնիա. Ազդակ Օրաթերթ, Պէյրութ, 22 Փետրուար, 2019

Սոնիա Քիլէճեան-Աճէմեան

Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան 90-ամեայ գործունէութեան մէջ առանձնայատուկ տեղ կը գրաւէ «Բագին» գրական հանդէսի հրատարակութիւնը, որ սփիւռքի պատմութեան մէջ հազուադէպ երեւոյթ մըն է` իր երկարակեցութեամբ եւ հայ գրականութեան ու մշակութային կեանքին մէջ ունեցած ներդրումով: Անշուշտ բոլորս ալ կրնանք հաստատել, որ այս հրատարակութիւնն ու անոր երկարակեցութիւնը արդիւնքն են ՀՅԴ Բիւրոյին եւ Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան եզակի խնամքին եւ հոգատարութեան, ինչպէս նաեւ արգասիքը` «Բագին»-ի խմբագիրներուն, խմբագրական կազմերու անդամներուն ու գրողներու հսկայական եւ հետեւողական ճիգին եւ բաժանորդներու նեցուկին: Համազգայինի 90-ամեակին առիթով համառօտ ակնարկով մը  կը ներկայացնենք «Բագին»-ի անցած ուղին եւ կ՛անդրադառնանք այսօրուան առաջադրանքներուն եւ մարտահրաւէրներուն:

Կարդալ Համազգայինի 90-ամեակին Առիթով` «Բագին»-ին Առջեւ Կրկին – Բ. այստեղ

Համազգայինի 90-ամեակին Առիթով` «Բագին»-ին Առջեւ Կրկին

Your email address will not be published. Required fields are marked *