1967-11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Օրհնութիւն | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Քերթուածներ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 3
Մտածումներ | ՈՐԲՈՒՆԻ, Զ[ԱՐԵՀ] 4
Աշխարհներու Երգը | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ 8
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի Կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 23
Երջանկութիւն Հոգեկան | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 38
Աւետարանի Մնացորդացը - 1 | ԹՈՐՈՍԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ 39
Պարտէզս | ՍԵՒՈՒՄԵԱՆ, ԱՐԱ50
«Սոսկալի Հոկտեմբեր» | 53
Անհետացող Դէմքեր - Անտրէ Մօրուա | ՈՍԿՈՒՆԻ, ՏԻԳՐԱՆ 54
Ալէն Բռնեց Ամէնէն Երկար Ճամբան | ՄՕՐՈՒԱ, ԱՆՏՐԷ 56
Լուիճի Փիրանտելլօ - 2 | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]59
«Գրական Մանրուք» | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]71
Էլի Հող... | 74
Նոյն Կապակցութեամբ | 75
Վահագն Դաւթեան | 76
«Ո Տայր Ինձ Զծուխ Ծխանի»... | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ76
Թագաւորը Մերկ Է... | 78
Մշակութային Լուրեր | 79