1967-12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Շարլ Պոտլէր | 1
Աշնան Երգ/ Chant D'Automne (Թարգմ. Վ. Թէքէեան) | ՊՈՏԼԷՐ, ՇԱՐԼ 2
Hymne / Օրհներգ (Թարգմ. Վ. Թէքէեան) | ՊՈՏԼԷՐ, ՇԱՐԼ4
L'Albatros / Արպաթրոսը (Թարգմ. Վ. Թէքէեան) | ՊՈՏԼԷՐ, ՇԱՐԼ5
Գինին/ L'Ame Du Vin | ՊՈՏԼԷՐ, ՇԱՐԼ 6
Աւետարանի Մնացորդացը -2 Եւ Վերջ | ԹՈՐՈՍԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ 8
Աշխարհներու Երգը | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ 16
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի Կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 26
Երազանքի Քայլերով | ԱՐՇԻ38
Շաղիկ Փափազեանի «Փողոցը» | ԱԼԻՔՍԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ44
Փողոցը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՇԱՂԻԿ47
Շարլ Պոտլէր | 51
Շարլ Պոտլէր (1821-1867 | Չ[ԱՐԽՈՒՏԵԱՆ], Ն[ՈՒՊԱՐ]52
Լուիճի Փիրանտելլօ -3 | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]65
«Բագինի 1967-Ի Բովանդակութիւնը | 74