1980-1

ԲԱԳԻՆ, ԺԹ. ՏԱՐԻ,
1980 ԹԻՒ 1

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Ակսել Բակունցի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բակունցեան առասպել... | 1
Մատթէոս Բ. Ամենայն Հայոցին (Հաւաքական դիմում՝ Բակունցը հոգեւոր Ճեմարանի սան ընդունելու խնդրանքով) | 6
Փոքրիկն Ֆելիետոն Մաթվէյ Մաթվէյիչը | ԲԱԿՈՒՆՑ, ԱԿՍԵԼ7
(Բակունցի նուիրուած) | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ8
Լառ-Մարգար | ԲԱԿՈՒՆՑ, ԱԿՍԵԼ10
Հայ գիւղին քնարերգակ նկարիչը | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]16
Երկրորդ նամակ մը | 18
Առաջաւոր գծում | Ի[ՇԽԱՆԵԱՆ], Ռ[ԱՖԱՅԷԼ]19
Ակսել Բակունց | ՓՕԼԱՏԵԱՆ, Կ[ԱՐՕ]20
(«Բակունցի կեանքն ու արուեստը» գիրքէն հատուածներ) | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ22
Բակունցեան պատմուածքը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ24
Բակունցեան խնձորենիներ | ԽԱՆԶԱԴԵԱՆ, ՍԵՐՕ30
(Բակունցի Մայրը) | 31
Ակսելին | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ32
Ակսելին | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ32
Ծիրանի փողը | ԲԱԿՈՒՆՑ, ԱԿՍԵԼ33
Աննման գրագէտը | ԱՐՓԻՆԷ, Ա.42
«Բազմաչարչար փողը» | 43
Կենսաթաթաւ եւ ճշմարտաբուխ խօսքի արարչութեան ճանապարհին | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]44
Կորուսեալ ձեռագիրներ | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ50
Կորուսեալ ձեռագիրներ | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ50-51
Կորուսեալ ձեռագիրներ | ՄԻՀՐԱՊԵԱՆ, ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ51
Կորուսեալ ձեռագիրներ | ԲԻՒՐԵԿԱՆՑԻ, Գ.51
Կորուսեալ ձեռագիրներ | ՊԱՏՐԻԿ, ԱՌԱՔԵԼ51
Ակսել Բակունց | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ52-53
Ակսել Բակունցի նախակերպարներէն | 54-55
Ա. Բակունցի «Կյորես»ը | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԱՐԱ 57-59
«Յովնաթան Մարչ» | ՍՈՒՐԽԱԹԵԱՆ, Յ.60
«Յովնաթան Մարչ» | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ60
Որդի որոտման | ԲԱԿՈՒՆՑ, ԱԿՍԵԼ61
Սոնետ հեծեծանքի | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՀՐԱՉԵԱՅ62
Ա. Բակունցին | ԻՍԱՋԱՆԵԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ62
Ալպիական մանուշակ | ԲԱԿՈՒՆՑ, ԱԿՍԵԼ63-70
«Քնարական» Ակսելը (Հատուած) | ԱԹԱՅԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ71-75
«Աղջկադ տաս Հայկական դպրոց» | 76
Ակսել, Հերդա | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ77
Մի դրուագ Բակունցի ուսանողական տարիներից | ՊԱՏՐԻԿ, ԱՌԱՔԵԼ78-81
Բիւրեղ Բակունց | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ82-84
Մեծ յոյզերի սերմնացանը (Հատուած) | ԲԱԿՈՒՆՑ, ՎԱՀԱՆ85
(Ա. Բակունց) | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ86
(Ա. Բակունց) | ԱՐՄԷՆ, ՄԿՐՏԻՉ87
Գնամ Աղասու մօտ... | 88
(Ա. Բակունց) | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ89
(Ա. Բակունց) | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ89
Կողոպտուած համանուագը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]90-95
«Բակունցի հետ» (Հատուածներ) | ԱՆԱՆԵԱՆ, ՎԱԽՏԱՆԳ96-97
Վերջին տեսարանը... (Հատուած) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ98-100
(Վկայութիւններ) | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ101
(Վկայութիւններ) | ԱՐԱՄՈՒՆԻ, Վ.101
(Ա. Բակունց) | ԱԴԱԼԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ102
(Ա. Բակունց) | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, 102
(Ա. Բակունց) | ՄԱՇՐԱԿ, Ս.102
(Ա. Բակունց) | ԶԵԼԻՆՍԿԻ, ԿՈՐՆԵԼԻՅ102
Միրհաւ | ԲԱԿՈՒՆՑ, ԱԿՍԵԼ103-110
«Միրհաւ»ի ծանօթագրութիւնը | 111-112
Զարնուած Միրհաւը... | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]113-117
«Սեւ Ցելերի սերմնացանը» | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ118
(Բակունցի արձակի մասին) | ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ118
(Բակունցի արձակի մասին) | ՄԱԹԵՒՈՍԵԱՆ, ՀՐԱՆՏ118
Ակսելի դիմանկարի մասին (Հեղինակ՝ Տ. Թերլեմեզեան) | Վ. Բ.119
Կուսակցութեան երկաթէ կարգապահութեամբ | ՍԻՐԱՍ120
Սեւ կէտ... | 121
Մայրենի գրականութեան նուիրեալը | ՍԻՐԱՍ, ՀՄԱՅԵԱԿ121
Մեծ սէրերը... | 122
Բնապաշտ բանաստեղծը | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ123
Ապտակի մը պատմութիւնը... | 124
Դահիճին ափսոսանքը... | 125
Մտորումներ | ԽԱՆԶԱԴԵԱՆ, ՍԵՐՕ126
Բակունցի ժողովրդականութիւնը | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, Է[ԴՈՒԱՐԴ]127-129
«Դաշնակ Բակունցը» | 130
Սղագրութիւններ՝ «Դաշնակցականների Լիկվիտացիոն Համագումար»Էն | ԲԱԿՈՒՆՑ, ԱԿՍԵԼ131
Շնորհակալութիւն/ Ռաֆայէլ Իշխանեանին | 132