1980-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Դուն | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 1
Օփըն, փլի՜զ... | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ18
Աղօթք լինելութեան եղանակներուն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ26
Խորտակուած քառեակը | ՔԷՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ28
Ծածկոց | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ33
Սեւ ցելերի սերմնացանը | ԲԱԿՈՒՆՑ, ԱԿՍԵԼ34
Քանի մը նոթ «Սեւ ցելերի սերմնացան»ի մասին | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ41
Պարսկահայ երիտասարդ բանաստեղծութիւնը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ48
Քաղաքական Զաւեշտախօսքը Խորհրդային Հայաստանում | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ԷԴ[ՈՒԱՐԴ]53
Ծագէ ի Ծագ - Հատոր Գ. (Երուանդ Պարսումեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ60
«Որտե՞ղ ես հանգչում հիմա» (Արփենիկ Չարենցի մասին)... | 62
Ոսկէ աստղ (Արփենիկ Չարենցի մասին) | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՀՐԱՉԵԱՅ63
«Մեր փնտռտուքներն անօգուտ մնացին» (Վահան Տէրեանի Գերեզմանին Կապուած) | 64
Տէրեանը յիշում են Օրենբուրգում | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Հ.69
«Մի' խառնէք մեզ» | ՏԷՐԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ70
«Ժամանակ»ի ծնունդը (Դրաստամատ Տէր Սիմոնեան | 71
Դրաստամատ Տէր Սիմոնեան | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ73
«Թայմզ»ի գրական յաւելուածի անդրադարձը / Զարեհ Մութաֆեան | 76
1979ի մեր կորուստները - Մահ՝ Երուանդ Քոչարի, Մահ՝ Ա. Արիստակէսեանի, Մահ՝ Ս. Քոչարեանի, Մահ՝ Ե. Սիմքէշեանի | 78