1980-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ամէն ոք ինձ փրկել է ուզում | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Հուրի Իփէկեան (Ատրա) | 9
Գետի կարկաչ | ԱՏՐԱ10
Գետի մը - Ատրային | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ11
Թող գան օրե՜ր... - Նիկոլ Աղբալեանին | ԻՓԷԿԵԱՆ, ՀՈՒՐԻ12
Յառաջաբան («Ժամանակի Գոյնը» Հեղինակ՝ Հուրի Իփէկեան) | ՓՕԼ ԹՈՄԱ - ԼԻՒՍԻԷՆ13
A Un Ami / Բարեկամի մը (Թարգմն. Հ. Իփէկեան) | 16
L'Adieu / Հրաժեշտ - Solitude / Առանձնութիւն - L'Enfant Prodigue / Անառակ Որդին (Թարգմն. Հ. Իփէկեան) | 16
Խոնաւցած պատեր... | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԱՐԱ19
Գաղթակայան | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ26
(Մարտիրոս Սարեանի Ծննդեան 100Ամեակ) | 29
«Եգիպտական դիմանկարներ» եւ «Ծաղկած Խնձորենիներ» | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ31
Համապատկերը... (Յ. Օշական) | 33
Յառաջաբան (Համապատկեր»ի 7րդ հատոր) | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ.34
Արտաշէս Յարութիւնեան (Մարդը Եւ Գործը) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ36
Արեւելեան Եւրոպայի Երկրներում 1- Բուլղարիա | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]50
Վերջին յուսալի արբանեակը | ԿԱՐԱԲՈՒԼԿՈՎ, ՏՈՆՉՕ51
Դարձեալ «Հարցումն եւ պատասխանիք» Գրուածքի Մասին | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ60
«Օրագրութիւն 1907-1919 Խարբերդ» (Մարիա Ճէյքըպսըն) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ67
Հայրենի բնութեան էութեան ուղիներով (Նկարիչ Յարութիւն Թորոսեանի մասին) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]69
Հեռուստատեսութիւն | 73
Խորէն Սարգսեան | ԱՂԱԲԱԲԵԱՆ, Ս[ՈՒՐԷՆ]74
Խորէն Սարգսեան | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ75
Եթէ... | 76
Պօղոս Մակինցեանի մասին | ՊԱՏՄԱԳՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ76
Մշակութային լուրեր | 77
Հ.Բ.Ը.Մ. Ալեք Մանուկեան մշակութային հիմնադրամ -մրցանք | 80