1988-11-12
ԽորագիրԷջ
Արժէքներու Հրամայականը... | 1
Աշխարհի Ցաւով/ Մարդ Արարած/ Ձայնը | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 4
Սենեակ Թիւ 842 | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 6
Վիշտ Եւ Գոյակերպ/ Նախադրոյթ/ Որոնում | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 17
Ասեղնագործ Առաւօտ | ԴԱՒԹԵԱՆ, ԳԱԳԻԿ24
Սա Մեր Դարը (Հայացուց՝ Բաբգէն Զանոյեան) | ՄԱՀՖՈՒԶ, ՆԵԿԻՊ25
Նեկիպ Մահֆուզ Կամ Քաղաք-Դժոխքին Վիպագիրը (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ33
Գերմանալեզու Գրականութիւնը 1920-1980 Թուականներին (Շար. 5) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ41
Ծագումով Հայ Գրողներ - Միխայէլ Էմինիսկի | ՎԱԶԳԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ49
Ծագումով Հայ Գրողներ - Անտրէ Ատի | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ49
Ծագումով Հայ Գրողներ - Էտիպ Իսհագ | ԶԱՆՈՅԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ51
Ծագումով Հայ Գրողներ - Շոթա Ռուստավելի | ՍԱՀԱՌՈՒՆԻ, Ս.53
Կոտէլեան Զեղում... | 55
Chanson D'Automne (Աշնան Երգ - Թարգմ. Ա. Երկաթ) | ՎԵՐԼԷՆ, ՓՕԼ58
V0Yelles (Ձայնաւորներ - Թարգմ. Սարգիս Սահակեան) | ՌԵՄՊՕ, ԱՐԹԻՒՐ59
Լրագրական | 60
Ժամանակները/ Գուրգէն Մահարի | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ61
Երգի Ծնունդը | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ65
Չարենցի Ձեռագրերի Աշխարհում | ՉԱՐԵՆՑ, ԱՆԱՀԻՏ78
Ստուեր Եւ Արձագանգ | ԽՐԱԽՈՒՆԻ, ԶԱՐԵՀ80
Հայկական Էսքիզներ | ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԳԷՍ84
Հայի Դարաւոր Աղօթքը/ Չյագեցած Վրէժ/ Ինչիդ Է Անտէր Աւստրալիան | ԷՄԻՆ, ԳԷՈՐԳ87
Երուանդ Օտեանի Փանջունին | ՀԱԽՎԵՐԴԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ90
Մի Քանի Խօսք Թուրք Բանաստեղծներին/ Մեր Ժողովուրդը | ԷԴՈՅԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ93
Զրոյց Ռ. Հատտէճեանի Հետ | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ՄԱՔՐՈՒՀԻ96
Յոյս/ Հիմա / Միասնութեան Զբօսանք | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐՏԵՄ99
Միրաժի Օրը | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ102
«Բագին»Ի 1988Ի Բովանդակութիւնը | 106