1988-10
ԽորագիրԷջ
Բանաստեղծական Պսակներ | 1
Երգերի Պսակ | ԲԱԲԱՅԵԱՆ, ՎԻԳԷՆ 2
Հայրենիքին (Սոնետների Պսակ) | ԴԱՒԹԵԱՆ, ԳԱԳԻԿ 11
1988Ի Նոպէլեան Մրցանակակիրը՝ Նեկիպ Մահֆուզ | 19
Ուրիշին Համար Ապրուած Կեանք Մը (Թարգմ. Բաբգէն Զանոյեան) | ՄԱՀՖՈՒԶ, ՆԵԿԻՊ20
Նեկիպ Մահֆուզ Կամ Քաղաք-Դժոխքին Վիպագիրը (Շար. 1) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ26
Հայ Գիրքը՝ Բալասանը Հայուն | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ37
Գրականութիւն, Սէր Եւ Ներաշխարհ (Շար. 3 Եւ Վերջ) | ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ, ՄԵԼԳՈՆ43
Գերմանալեզու Գրականութիւնը 1920-1980 Թուականներին (Շար. 5) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ54
«Պոլիսը Եւ Իր Դերը» - Չորրորդ Հատոր- Յ. Ճ. Սիրունի (Անթիլիաս- 1988) | 64
Ամին Մաալուֆի Գրական Յաջողութիւնը - «Սամարքանտ» Եւ »Ափրիկեցի Լէոն» | 65
Հայրենական Վկայութիւններ (Կազմեց՝ Լեւոն Մկրտչեան - Պէյրութ - 1988) | 67
Մշակութային Լուրեր | 69