1997-1
ԽորագիրԷջ
Աստղերէն Վեր... (Վ. Համբարձումեանի Մասին) | 1
Գովասանութիւն Վիկտոր Համբարձումեանի | ՆԱՐԴՈՒՆԻ, ՇԱՒԱՐՇ 3
Ապրելու Ստրատեգիան | ԲԱԼԱՅԵԱՆ, ԶՕՐԻ8
Անդենականին Պատը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 9
Կաղանդի Ծառ | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 21
Նոր Արմատ (Թատերախաղ 32 Տեսարանով) (Շար. 4) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 24
Կրկներեւոյթ | ՎԱՐԱՆԴ44
Թոռներուս Համար | ԶԻՖԼԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ47
Նիակարաս/Յարդագողի Ճանապարհով/Մահապատիժ Եւ Թողութիւն | ՀԷՔԻՄԵԱՆ, ԿԱՐՊԻՍ55
Պէյրութ (Շար. 5) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ60
Զէնքին Առընթեր՝ Գիրքը... | 68
Յունիսը Ասեղի Ծայրին | ԱԼԵՔՍԱՆԵԱՆ, ՀՐԱՆՏ69
Պասեանս՝ Ծաղկեփնջով | ՈԲՆ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ75
Ցնորք/Դատապարտուածները/Շփոթ Օրեր/Ինքս Ինձ/ Արեւելեան Շուկայ | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ՆՈՐԵԿ81
.../Սգերգ | ԲԵԳԼԱՐԵԱՆ, ԺԱՆՆԱ87
Ընդգծումներ | 91
Մարդ Մը, Որ Արարատ Չունի Իր Հոգւոյն Խորը (Շար. 1) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ93
Վէպին Յղացքը (Շար. 1) | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ111
«Զոր Ասեմ, Ասեմ Եւ Ոչ Ամաչեմ» (Կրօնական Գրականութիւն) | ԱՆԱՆԵԱՆ, ԳԱՌՆԻԿ Գ.130
«Գեղարդ» - Սուրիահայ Տարեգիրք - Ե. Հատոր (Աշխատանք Եւ Հրատարակութիւն՝ Հալէպի «Վ. Ճէպէճեան» Գրադարանի - 1996) | ՇԱՌՈՅԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ140
«Էջեր Հայ Գաղթավայրերի Պատմութեան» (Խմբագիրներ՝ Փրոֆ. Վ. Բարխուդարեան, Դոկտ. Զ. Եկաւեան, Երեւան 1996) | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Լ. Գ.145
Մշակութային Լուրեր | 147