1997-2
ԽորագիրԷջ
Գրագէտ Հիւրը (Պերճ Զէյթունցեան) | 1
Պերճ Զէյթունցեան Լիբանանի Մէջ/Մեծարանքի Երեկոյ/Հանդիպում-Զրոյց՝ Ժողովուրդին Հետ | 2
Ծնուել Է Ու Մահացել - Գլուխ Տասնհինգերորդ Վիպական Տարբերակ | ԶԷՅԹՈՒՆՑԵԱՆ, ՊԵՐՃ 7
Մորենիներ | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 11
Վերջին Ոդիսականը | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 13
Հառաչանք | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՍԵՒԱԿ 23
Նոր Արմատ (Թատերախաղ 32 Տեսարանով) (Շար. 5 Եւ Վերջ) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ32
Ի Լուր... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 47
Պէյրութ - Հիւլէական Պատերազմ (Շար. 6) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ48
Համաստեղի Տէր-Զօրեան Այցելութիւնը | ՍԻՍԵՌԵԱՆ, ՏՈՔԹ. ՍԵՊՈՒՀ55
Վէպին Յղացքը (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ58
Անսպասելի Յայտնութիւն (Խ. Աբովեան, «Հայրենեա՛Ց Ծխոյն...») | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ՊԻՈՆ69
«Հայրենեա'Ց Ծխոյն...» | ԱԲՈՎԵԱՆ, ԽԱՉԱՏՈՒՐ77
Մարդ Մը, Որ Արարատ Չունի Իր Հոգւոյն Խորը... (Շար. 2) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ79
Վերցնենք Վարագոյրը... | ԲԱԳԻՆ94
Արթըր Միլըրի «Գինը» | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]99
«Տեսարանները, Մարդիկ Եւ Ես» (Հեղինակ՝ Նիկողոս Սարաֆեան - Երեւան 1994) | 104
«Հայկական Հարց» (Հրատարակութիւն՝ «Հայկական Հանրագիտարան»Ի) | 106
«Կրօնք Եւ Տրամաբանութիւն» (Հեղինակ՝ Թամար Տասնապետեան) | 107
Մշակութային Լուրեր | 109
Վերստին Յաւելուած (Սուրիացի Գրողներ՝ Հայերու Մասին) | 112
Յակոբը Եւ Անապատի Մարդը | ԱՆԹԱՔԻ, ՏՈՔԹ. ՍԱՄԻՐ113
Արեւելքի Ծիրերը (Հատուած՝ «Առագաստները» Հատորէն) | ՍՈՒԼԷՅՄԱՆ, ՆԵՊԻԼ120
Մեծ Եղեռնը Եւ Սուրիական Արձակը (Շար. 1) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ135