2003-3
ԽորագիրԷջ
Երկնաքեր ահաբեկչութիւն/Մենախօսութիւն/Աղօ՜թք խաղաղութեան համար | ՍԻՄՈՆԵԱՆ, ՊԷՊՕ 1
Լիոնան | ՓՈՍՏԱՃԵԱՆ, ԹՈՐԳՈՄ 7
Լռութիւնն է իջել/Այդ ո՞վ է ասել/Վէրքն այն խորունկ/Դու՝ աղջիկ հայի | ԱՐՄԱՆՏ 13
Խելացնոր հայկական Բիւզանդիոնի մէջ ու գաղափարներու քառուղիին վրայ (Շար. 3) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 16
Խաչամարմին/Անլաց ծնունդ/Բնութեան ձայնը/«Հոն»/Ասմունք/Օդերը սկսան պաղիլ/Անմահ մահ/Մենութեան մայթեր/Զարթնում | ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆ, ՆԱՆՈՐ30
Ամառնային Անձրեւ... (Շար. 5) | ՉԷՔԻՃԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ36
Մկրտութիւն/Առաւօտ Նիկոսիոյ մէջ/Վերադարձ/Քեզկարօտի հաց/Վէրք/Մարդոց եւ ծառերու մասին | ԱՐԵԱՆ, ՍԱԳՕ54
Մողէզի արիւն | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]65
Բարի վերադարձ... | ԲԱԳԻՆ80
Բաց ձեռքեր | ԱՍԼԱՆԵԱՆ, ԷԼԻԶԱՊԷԹ81
Վերաքննուած ժառանգութիւն | ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ, ԿԱՐՊԻՍ84
Մեծ բացական... | 95
Խօսք՝ Վահէ Օշականի մասին | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ97
Հաստատումներ... | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ111
«Ես կը մնամ ձեր յիշողութիւնների մէջ» (Լ. Ներսիսեանի մասին) | ԷԴՈՅԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ114
Ահարոն Տատուրեան | ԲԱԳԻՆ119
Գողի լապտերներով/Հին կարօտ/Կրկի'ն կարօտ/Սէրը կ'եղերերգէ/Ա՜ռ, Տէ՜ր, պոռնիկին աչքերը եւ տաքցի'ր…/Արցունքները/Սփինքսի տուայտանք | ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՀԱՐՈՆ120
Բանաստեղծ Ահարոնին հետ | ԹՈՐԱՆԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ125
Բազմեռանդ ուժը (Թ. Թորանեանի մասին) | Պ. Ս.129
«Խաչը» | ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ, ՍԵՒԱՆ131
Խաչը | ԴՈՒՐԵԱՆ, ԵՂԻՇԷ ԵՊՍ. 136
Խաչելութիւն | ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ, ՀՌԻՓՍԻՄԷ137
Տաղանդին լծորդը... | 138
(Կոստան Զարեանի մասին) | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ139
Յետադարձ (Մահարի եւ Կ. Զարեան) | 141
Հետազօտելի վարկածներ... (Ռեմպրանտ, Կէօթէ, Էլ Կրեգօ - Հայկական ծագո՞ւմ) | 145
Մշակութային լուրեր | 147