2003-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Կասփեզի | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 1
Ամառնային Անձրեւ... (Շար. 5 եւ վերջ) | ՉԷՔԻՃԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 9
Բանաստեղծութիւններ | ՄԱՐՈՒՇ 42
Խելացնոր Հայկական Բիւզանդիոնի մէջ ու գաղափարներու քառուղիին վրայ (Շար. 4) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ48
Բանաստեղծութիւններ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ67
Մահը, այդ անողոքը... (Մ. Արք. Աշճեանի վախճանման առթիւ) | ԲԱԳԻՆ 70
Հիրիկ նրբագեղ | ԱՇՃԵԱՆ, ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. 71
Բանաստեղծութիւններ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԵԴԱ Դ.74
Տրամ մարդկային | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ77
Բանաստեղծութիւններ | ՔԻԼԷՃԵԱՆ, ՍՈՆԻԱ81
Արարատը հողին տակ... | ՀԱՃԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ85
Բանաստեղծութիւններ | ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆ, ՆԱՆՈՐ94
«Կարգին մարդիկ էին, արա՜»…/ Յար եւ նման... | ԲԱԳԻՆ97
Վաթսունականք... | ԱԼԱՋԱՋԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ99
Ձայնը (Հատուած) | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ105
Դողացող գրիչը... | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՍԱԼԲԻ106
Դարապատում - Զարեհ Խրախունի | 110
Դատապարտում | ԽՐԱԽՈՒՆԻ, ԶԱՐԵՀ111
Բանաստեղծութիւններ | ԱՐԵԱՆ, ՍԱԳՕ112
«Մի Կեանքի Պատմութիւն» | ԲԱԳԻՆ116
Հօրեղբայրս | ԶՕՐԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ117
Բանաստեղծութիւններ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ127
Առաջին մեղքս... | ԳՈՀԱՐԵԱՆ, ԾՈՎԱԿ130
Բանաստեղծութիւններ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ135
Հմայաթափ գեղեցկութիւն... (Հատուած) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ140
Բախտաբեր թուականներ... | 155
Հայրապետական Կոնդակ... | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ157
Աղօթք եւ բանաստեղծութիւն Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան» երկին մէջ... | ՍԻՄՈՆԵԱՆ, ՊԷՊՕ159
Նարեկացին եւ հայ ժողովուրդը... | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ162
Նարեկացին՝ մեր ժամանակակիցը... | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ162
Մէկ-Երկու խօսք ի մասին Ռուբէն Զարեանի | ԲԱԳԻՆ182
Արամ Խաչատրեանի հետ... | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ185
Արամ Խաչատրեան ինքը... Եւ իր մասին | 188
Խօսք Արամ Խաչատրեանի մասին | ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ190
Պզտիկ յուշ մը... (Արամ Խաչատրեանի մասին) | ՔԷՇԻՇԵԱՆ, ԶԱՔԱՐ193
Առնական, իմաստուն, գունագեղ (Սայաթ Նովայի մասին) (հտուածներ) | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ԱՐԱՄ195
Hermann Hesse (1877 - 1962) | Շ[ԱՐԱՊԽԱՆԵԱՆ], Մ[ԱՐԳԱՐ]197
Խոկումներ... (Անգլերէնէ թարգմ. Մարգար Շարապխանեան) | ՀԷՍ, ՀԵՐՄԱՆ200
Թարգմանչական հրաւէր.../Թոթովենցեան նոր թուղթեր... | ԲԱԳԻՆ205
Վահան Թոթովենցի կեանքը, Գործը եւ իր եղերական վախճանը... | ՓՈՍԹԱՃԵԱՆ, ԹՈՐԳՈՄ207
Վահան Թոթովենց | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ220
Յարութիւն Պէրպէրեանի «Անցման Եղանակ»Ը | ԹՈՐԱՆԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ221
Ուշագրաւ Հատոր Մը՝ «Տպաւորութիւններու Հէնքով» (Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ227
Դէպի Հայ Գրականութիւն Բացուող Պատուհանը (Մանկական Հրատարակութիւններու Մասին) | ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ, ԿԱՐՕ231
Մտայղացման Յափշտակութիւն... | ԲԱԳԻՆ242
Յի՛Շատակարան «Կարօտի Պատարագը» Պատմուածքի | ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ, ԿԱՐՊԻՍ243
Հ. Քոչարի Քարկոծումներէն... | 246
«Բարւոք Ուղղագրութեամբ»... | ԲԱԳԻՆ247
Միասնական Լեզու, Միասնական Ուղղագրութիւն... | ԳԷՈՐԳ Զ. ՉԷՕՐԵՔՉԵԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ248
«Եւ Սրահէն Բողոքի Ոռնոցներ Լսուեցան»... (Ուղղագրութեան Մասին) | ԿԱՐԵՒՈՐԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]250
«Երբ Առաջարկուեց Եւ Պաշտօնականացաւ»... | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ253
«Հետեւաբար, Լեզուն Պետական Է» | ԲԱԳԻՆ255
«Լեզուի Համալսարան»Ի Սեմին... / Բառերու Գինովութիւնը... | 256
(Մտածումներ) | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ259
Բրուտի Թազին | [ՋԱՒԱԽԵՑԻ]260
Ամբարներ | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ262
Մահ՝ Ա. Արփինէի | 263
Մահ՝ Ալբերտ Կոստանեանի | 265
Մեր Հարցազրոյցը (Ա. Կոստանեանի Հետ) | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՎԻԼՄԱ267
Մշակութային Լուրեր | 268
«Բագին»ի 2003Ի բովանդակութիւնը | 275