Բ. Տարի, 1963 թիւ 1
Բ. Տարի, 1963 թիւ 1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
«Բագին» Բ. Տարուան Սեմին | 1
Զրուցիկներ՝ Ընդմէջ Անասնոց | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 3
Կիսափակ Դրան ետեւ | ՄԵՀԵԱՆ, Կ. 7
Պօյ Ֆրէնտ 1 | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, Ժ[ԻՐԱՅՐ] 12
Թաղում Վերջին Թագաւորի | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 19
Վերջին Թագաւորին Գերեզմանը | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 20
Ո՞Վ Է Սուրբը | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 21
Ուժասպառ, Բայց Վճռական | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ԳՈՒՏՑԻ Պ. 24
Գինովութիւն | ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ, Ռ. 28
Եղնար | ԿԱՏԱՐԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ 30
Երգերս | ԲԵԴՈՒԻՆ, Ս.33
Բացականերուն Ներկայութիւնը | ՍԹԷՅՆՊԷՔ, Ճ.34
Նշխարներ Ն. Աղբալեանէն | Ա[ՂԲԱԼԵԱՆ], Ն[ԻԿՈԼ] 37
Քննադատին Կոչումը | ՓԱՐԻՆՕ, ԱՆՏՐԷ44
Գրականութիւն ու Քաղաքականութիւն (Պատասխան՝ «Բագին»Ի Հարցարանին) | ՏԱՐՕՆԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 45
Ամերիկեան ու Եւրոպական Արդի Գրականութիւն | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ] 47
Ճոն Սթայնպէք (1962-ի Նոպէլեան Մրցանակաւոր | Օ[ՇԱԿԱՆ], Վ[ԱՀԷ] 55
Մարքսիստ Դիալեկտիկան եւ Նրա Քննադատութիւնը | ԽԱԹԱՆԱՍԵԱՆ, ԵՐ[ՈՒԱՆԴ] ԴՈԿՏ. 58
Գրագէտի Պատմութիւններ | ՓԱՆԻՈԼ, ՄԱՐՍԵԼ64
Գարնան Անձրեւ | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 65
Փարիզի Արուեստի Թատրոնին Ներկայացումները | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 67
Տեսակցութիւն Սոֆի Լորանսի հետ | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 69
«Տեսական Քննադատական Փորձեր»- Հեղինակ՝ Գէորգ Աճէմեան - 1962 | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 73
Չարենցի Ժառանգութիւնը եւ Կեղծարարները | Մ. Զ. 75
Արամ Սահակեան | ԲԱԳԻՆ 78

Your email address will not be published. Required fields are marked *