Բ. Տարի, 1963 թիւ 10
Բ. Տարի, 1963 թիւ 10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հարօն ու Կարօն | ՀԱՄԱՍՏԵՂ 1
Հարցում | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 6
Փարիզահայ մը Պէյրութի մէջ («Ամէնուն Աղբարիկը») | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, Ն[ՇԱՆ] 8
Յուշ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 26
Հայկական Կատակերգութիւն (վէպ) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]29
Խոզին ու Առիւծին Մենամարտը | ՎԱՀԱՆ, ԳԱՅԼ43
Երազի Աղջիկը…/Արեւաշող Օրերու Համբո՜Յրը... | ՍԸՌԵԱՆ, ՀՄԱՅԵԱԿ44
«Հին Աստուածներ»ը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]45
Գուրգէն Մահարի՝ Վաթսունի Հանգրուանին - 1 | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ] 52
Օմար Խայեամը Բանասիրական նոր Լոյսի Տակ | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 66
Բաց Նամակ «Բագին»ի Խմբագրութեան | ԱՐԹՈՒՆԵՆՑ76
Զրոյց Նկարիչ Յ. Թորոսեանի հետ | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]79