Գ. Տարի, 1964 թիւ 9
Գ. Տարի, 1964 թիւ 9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Դիւթերգ հիւանդ տղու մը համար | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 1
Յոյն երեխաները կ'ուզէին Հայերէն երգել | ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Մանկութիւնս | ԴԵՒ10
Շունն ու տղաս | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ԳՈՒՏՑԻ Պ. 11
Յատակը | ՇԱՀՊԱՆ14
24 Ժամ... | ԺԻՐԱՅՐ, Ղ. 19
Մայր ու մայրութիւն | ՎԱՐԴՈՒՆԻ21
Մարդը | ԴԱՒԻԹԵԱՆ, ԱՐԹՕ22
Մօտս չես... | ՍՈՒՐՈՒԶԵԱՆ, ԶԱՐԵՀ27
Ծաղկեպսակ մը եւս | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ33
Սնապեան, Զարեան եւ Սովետական Ռեալիզմը | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 37
Արդի Խորհրդահայ գրականութիւն | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]40
Զօրիկ Միրզայեան | 56
«Տրիստան եւ Իզոլդ»-ի Պահլավի մի փոփոխակը Իրանի գրականութեան մէջ | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 57
Քերականութիւն - 1 | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 63
Նկարչութիւն եւ նկարիչներ (համառօտ պատմութիւն) | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, Ե[ՂԻԱ]70
Ակնարկ «Աբստրէ» (վերացական) արուեստին վրայ | ԿԻՒՎԷՐՉԻՆԵԱՆ, Ժ.75
Մշակութային լուրեր | 79