ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 10
ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գետ խորհրդահոս/Անցեա՜լ անցեա՜լ/Հին օրերու կախարդանք | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 1
«...Ո՞րն է իմ հայրենիքս» | ՄԵՀԵԱՆ, Կ[ԱՐՕ] 3
Բողոք | ԱՐՇԻ8
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 9
Երկու սրտեր | ՇԱՀՊԱՆ29
Սիրեցի դրախտը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, Ն[ԵՐՍԷՍ] 30
Հայ Դատը եւ Թուրք եղեռնագործութիւնը (ներածական) | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 33
Սեւանայ Լիճը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]39
Շէյքսփիրի տիպարներուն անմահութեան գաղտնիքը - 4 եւ վերջ | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 47
Տոքթ. Ալպէռ Շըվայցէր | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]51
«Մխիթար Սպարապետ» (հեղինակ՝ Սերօ Խանզատեան) | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ՍԻՄՈՆ55
Նշան Պէշիկթաշլեան | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 61
Օրագիր | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 66
«Հայրենիքի Ձայն» | 68
Գեղօն Սօսեաց անտառին | ԹԷՔԷԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ69
Փէյօ Եավօրով / Հայերը Թարգմ. Համօ Սահեան | 70
Փէյօ Եավօրով / Հայեր Թարգմ. Սիլվա Կապուտիկեան | 72
Փէյօ Եավօրով / Հայեր Թարգմ. Գ. Կառվարենց | 73
Անլռելի Զանգակատուն | 74
Լիբանանահայ երգի եւ պարի անսամպլը | 76
Մահ՝ Հայր Յովհաննէս Մըսրլեանի | 78
Մշակութային լուրեր | 80