1968-9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Նորագոյն բանաստեղծութեան հայ հիմնադիրը | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Հայոց Պատմութիւն | ԳԵՂԱՄ-ԳԵՂԱԿ5
Ատանայի Տէրվիշը | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ 6
Յիշատակ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 20
Տէ'ր, ընկալ քաղցրութեամբ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 21
Այցելութիւն | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ27
Մի պատմութիւն մի հրահանի, Բիգ Ջոյի եւ այլոց մասին -1 | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 28
Ի'մ յոյս... | ԱՐՇԻ35
Ողջակէզը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ36
Գրիչ իմ | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ42
«Երանի՜ Աչքովս Նայէիք»... | ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ43
Բարեկամներս | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ46
Միայն թէ՝ հոսի', ծլարձակի, ըլլա'յ... | 51
Պոտլէրի աշխարհն ու ներաշխարհը... | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ54
Հայոց արեւելից կողմանք -7 եւ վերջ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]61
«Ուռկանը» (հեղինակ՝ Յ. Գեղարդ) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 65
Քննադատական ընդարձակ վատնում եւ մենագրական սկիզբ՝ «Ձիւներն ի վեր» | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]69
Առատ լոյս եւ շուքեր անհարկի | 73
Յայտարարութիւն - Ս. Թէհլիրեանի Յուշարձանի Յանձնախումբ | 78
Մշակութային լուրեր | 80