1968-11-12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ալպեաններու մէջ | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Հովը/Գիշերուան հետ թեւանցուկ/Հրաշք/Խորհուրդ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]16
Մտորումներ | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ18
Որբ մի մասիս | ԱՐՄԱՆՏ20
Mystifications | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, Ս.21
Նամակ ... Երկինքէն | ՈՍԿԵԱՆ, ԿԱՐԱՊԵՏ Ա.24
Հայկական վաճառանիշ... | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ33
Երկիր հայրենի | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ36
Լինելութիւն հայոց | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 37
Բարին ընդ ձեզ | ԳՐՈՍՄԱՆ, ՎԱԼԵՐԻ40
2750 – ամեակ | ԱՐՇԻ44
Երկա՜ր արեւ Երեւանին | ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ]45
... Կառուցեց քաղաք Էրեբունի անուամբ | ԲԱՂԴԱՍԱՐԵԱՆ, Վ.49
Էրեբունի 782 (Ն.Ք.) Երեւան 1968 | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 51
Արսէն - Երկաթ (Յոբելեան) | 53
Ուղերձ Արսէն - Երկաթի Յոբելեանի Առիթով | Թ[ԱՇԵԱՆ], Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]54
Հայ լեզուն | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 55
Արսէն Երկաթ (Գրական գործունէութեան 50ամեակին առթիւ | ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ, ՄԻՆԱՍ56
Արսէն Երկաթ | ՍԻՄՔԷՇԵԱՆ, ԵՐՈՒԱՆԴ58
Պոտլէրի ներշնչման աղբիւրները եւ թեմաները | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ59
Աղքատներու մահը (Թարգմ. Վահան Թէքէեան) | ՊՈՏԼԷՐ, ՇԱՐԼ71
Առընչութիւնք/Առընչութիւններ (Թարգմ. Արսէն Երկաթ) | 71
Հայ դասական ճարտարապետութեան առաջին վերածնունդը՝ 9-11րդ դարերուն - 2 եւ վերջ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՀՐԱՉ74
«Չէր հասկցել բանաստեղծին» | 86
«Սպասում եմ» | 87
Վազգէն Շուշանեանի պարագան | 88
«Արեւային ժամացոյց» | 90
«Բագին»ի 1968-ի բովանդակութիւնը | 91