1968-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գոնսուլ առաքելը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Ձիարշաւ | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ 14
Զրոյց | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌԻԴԱ 17
Մտածումի եւ հառաչանքի շիթեր | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ 20
Շուքս/Քու պատկերիդ համաձայն | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ22
Մի պատմութիւն մի հրահանի, Բիգ Ջոյի եւ այլոց մասին -2 եւ վերջ | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 23
«Նոսթալժիա Ինտիա»/Խորագիրը՝ իրաւ որ | ԹԷՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ29
Հայու աչքեր | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ30
Մեծարենց, Միսաք | 35
Մեծարենցի համար | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]36
Հայ դասական ճարտարապետութեան առաջին վերածնունդը՝ 9-11րդ դարերուն - 1 | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՀՐԱՉ54
Պոտլէր՝սիրոյ Ալքիմիագէտ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ]65
Այսպէս կոչուած գիւղագրութեան մասին | ՄԱԹԵՒՈՍԵԱՆ, ՀՐԱՆՏ74