1969-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հիւանդանոցին մէջ | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, Ն[ՇԱՆ] 1
Մահաքանդակ/Ափսոսանք | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 24
Մահուան կամուրջը (վէպ) - 5 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ25
Սիրելի Աստուած | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ34
«Տունի հաց» -3 | ՍՕՍԵԱՑ ՏՂԱՆ36
Երկինքը/Խոհ | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ50
Պերճախօս պատկեր մը | 51
Մշակութային բաժին/Քաղաքական բաժին/Ընկերային բաժին /Հարցարանը եւ պատասխաններ | Հ.Յ.Դ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ52
Մեծ Հայաստանի ճարտարապետութիւնը՝ Ժգ. - Ժդ. Դարերուն | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, Հ[ՐԱՉ]63
«Մարաթոն» (հեղինակ՝ Արտաշէս Գալանթարեան ) | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ72
The Great 4 Mesrob, Gomidas Antranik Toramanian հեղինակ՝Հերմինէ Վարժապետեան | Ն. Պ77
Մշակութային լուրեր | 79