1969-9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Այս թանկագին ... թշնամին | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 1
Վիշտ/Կեանքիս | ՍԵՒԱԿ, ԱՐՄԷՆ9
Մահուան կամուրջը (վէպ) - 6 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 10
Մի հեռաւոր՛ձայն... | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ 16
«Տունի հաց» -4 եւ վերջ | ՍՕՍԵԱՑ ՏՂԱՆ 18
Մի' քշիր, կառապա'ն.../Քեզ | ԵԳԱՆԵԱՆ, Խ.24
Ո՞վ է մեղաւոր | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ25
Առանձնութիւն | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 41
Ոչը | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ44
«Յատկապէս հայերս» | 45
Մեծ Հայաստանի ճարտարապետութիւնը՝ Ժգ. - Ժդ. Դարերուն | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, Հ[ՐԱՉ]46
«Լեռնականներու Վերջալոյսը» (հեղինակ՝ Սիմոն Սիմոնեան - Պէյրութ, 1968) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 60
Արտօնեալ ու ահարկու խմբագիրներ... | 66
Կուզնեցով ինչո՞ւ փախաւ Խորհրդային Միութենէն | ԱՆԱԹՈԼ, Ա.67
Միտք պահեցէք... | 72
...Փորձարարը Յակոբ Օշականն էր | ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ, ԱԼՊԵՐՏ73
Որո՞ւ համար... | 74
Գրականութեան հոգսերից մէկը | ՄԻՐԻՋԱՆԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ75
«Երբ նայում եմ քո բթամիտ դէմքին» | 76
Զրոյց մեռած բանաստեղծի հետ | ԶԱՐԵԱՆ, ՆԱՅԻՐԻ77
«Յ»-Ն՝ Հարութիւն, Հասմիկ, ու Հաղթանակ ու Հոյս... «Ո»Ն՝ Ոլորտ ու որոտ, ոգորում ու որակ. | 78
«36» | ՄԱՀԱՐԻ, Գ[ՈՒՐԳԷՆ]79
Ներբող Մեսրոպեան այբուբենին մեր Ճոխ եւ գիւտարարին նրա մեծահանճար | ԽԵՐԱՆԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ80