1971-9-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Կանչը | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ 1
Սինտի եւ Սքիփի | ԱՐՓԻՆԷ, Ա. 2
«Վերջին Գրուածքս» | 6
Ղօղանջ յաւերժութեան (Սիրելի Պարոյր Սեւակի անմեռ յիշատակին) | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ 7
Սեւ վէրքը | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ 9
Լուսաւորչի Կանթեղները (Պ. Սեւակ եւ Սողոմոն Տարօնցի) | ՍԱՍՈՒՆԻ, ԿԱՐՕ 12
Հայկական ուղեւորավէպ - 5 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.15
Հայաստանի Երիտասարդական բանաստեղծութեան առարկայական պատկերը | 23
Դաւիթ Յովհաննէս | ԶԱՐԵԱՆ, ՆԱՅԻՐԻ26
*** («Սովետական գրականութիւն») | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ԴԱՒԻԹ28
Վերջերգ («Գրական Թերթ») | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ԴԱՒԻԹ28
Յովհաննէս Գրիգորեան | ԱՐԱՄԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ30
*** /Հոգեհանգիստ/Պատերազմ եւ Խաղաղութիւն | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ32
Ջուլիետ Գրիգորեան | ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ, ՍԻԼՎԱ34
***/Վերածնունդ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՋՈՒԼԻԵՏ35
Արմէն Մարտիրոսեան | ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ37
*** | ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ39
Արձագանգ/Քաղաքային Սէր/Մայրամուտ | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐՏԵՄ40
Արտակ Ոսկանեան | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ42
*** | ՈՍԿԱՆԵԱՆ, ԱՐՏԱԿ43
Եուրի Սահակեան | ԷՄԻՆ, ԳԷՈՐԳ44-45
Տարուայ Հինգերորդ Եղանակը | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԵՈՒՐԻ45
Քերթուածներ | ԷԴՈՅԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ46-47
Անահիտ Պարսամեան | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ 48
*** | ՉԻԼՈՅԵԱՆ, ՍԼԱՎԻԿ49
Առողջ Որոնումների Ժամանակը | ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ50
Թէ Ինչպէս «Անհետացաւ» Բանաստեղծութիւնը | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ51
Բանաստեղծութիւնը Սէր Է | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԵՈՒՐԻ52
Բառի Որոնումը | ԷԴՈՅԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ53
Գրականութեան Գայլերը, Գա'Յլը... | 54
Դժուարը Իրենից Հասուն Լինելն Է... | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ55
Վերջին Գայլին Հանգանակով... | 63
Խաւարի Ոգին | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ65
Հեռու Տեղ Մը... | ԶԱՆՈՅԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ68
Արեւ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ71
Երկրորդ Պատը | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ՍՕՍԻ72
Որպէսզի Մնաս... | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ75
Գիշեր - Ցերեկ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ76
Ցեխը... | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՀՆԱԶԱՆԴ78
Յաճախանք | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ83
Մանուկը... | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ84
Լուրեր Յետաձգուած Յօդուածներու Եւ Նորութիւններու Մասին... | 87
Կնոջ Մը Կեանքը (Զապէլ Եսայեանի Գրական Ժառանգութեան Ընդմէջէն - 3 Եւ Վերջ | ԶԷՅԹԼԵԱՆ, ՍՈՆԱ88
Էօժէն Իոնեսքօ - Թատրոն Եւ Հակա-Թատրոն -7 Եւ Վերջ | ԷՍԼԻ, ՄԱՐԹԻՆ92
Փապլօ Ներուտա 1971Ի Նոպէլեան Մրցանակաւորը | 104
Սոնադ | ՆԵՐՈՒՏԱ, ՓԱՊԼՕ104