1971-11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Երազ Ունեցող Ժողովուրդը | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ1
Եռանկիւնը | ԳՈՒԲԵԼԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 2
Աճապարէ', Կարօտ | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ7
Հայկական Ուղեւորավէպ - 6 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ. 8
Պատը | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ18
Բանաստեղծութիւն Մը Այլ Ժամանակներու Մէջ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ19
Զրոյց Անծանօթ Ձայներու Միջեւ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ20
Որպէսզի Կրկին | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ23
* * * | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ24
Մնացեալը... | 25
Քեզ Հետ Եւ Քեզ Համար | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ27
Եւ Իմ Արիւնը, Եւ Իմ Տաք Ու Փափուկ Արիւնը... | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ԴԱՒԻԹ28
* * * | ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ29
* * * | ԷԴՈՅԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ29
Թմկայ Ձորում | ԲՈԼՈՐՋԵԱՆ, ԹԱԹՈՒԼ30
Կարապները | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԵՈՒՐԻ30
* * * | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՋՈՒԼԻԵՏ31
Ինքնադրսեւորման Տառապանքը | ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ32
Նորագոյն Բանաստեղծութեան Ձգտումների Մասին | ՀԱՏԻՏԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ33
Բանաստեղծութեան Ըմբռնումը | ԳԱԼՍՏԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ34
Որոնումների Եւ Վերակառուցման Ճիգեր | ՍԱՖԱՐԵԱՆ, ՎԱՉԷ35
Պոետական Նոր Սերունդ Միֆը Եւ Իրականութիւնը | ԹՈՓՉԵԱՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ36
Յանուն Հիմնաւորուած Եւ Յստակուած Ձայնանիշների | ԹՈՐՈՍԵԱՆ, ՇՄԱՒՈՆ37
Խստապահանջութիւն Առաւել Հոգատարութիւն | ԿՈՒՐՏԻԿԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ38
Չապրուած Ձգտումների Յորձանուտում | ԱԹԱԲԵԿԵԱՆ, ՍԵՐԳԷՅ39
Քաղաքացիական Պարտքի Գիտակցութեամբ | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ՍԱՂԱԹԵԼ40
Դէպի Կենդանի Աղբիւրները | ԱՂԱԲԱԲԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ41
Յաղթահարման Ուժը | ԱՒԱԳԵԱՆ, ԱՐԵՒՇԱՏ41
Հաւատում Եմ... | ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ42
Բանաստեղծութիւնը Ռեբուս Չէ | ՍԱՐՈՅԵԱՆ, ԱՐՇԱԼՈՅՍ43
Եկէք Չգուշակենք | ՍԱՐԻՆԵԱՆ, ՍԵՐԳԷՅ43
Ժամանակի Շունչը Եւ Ասելիքի Պակասը | ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ, ՍԻԼՎԱ44
Պէտք Չէ Ծայրայեղութիւն Ու Բեւեռացում | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ44
Պաշտպանները Մեղադրողի Դերում | ՍԱՀԻՆԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ45
Տաղանդները Կը Գան | ԿԱՐԵՆՑ, ՎԱՀԱԳՆ46
Իմ Դիտողութիւնները | ԷՄԻՆ, ԳԷՈՐԳ46
Տեսութեամբ Բանաստեղծ Չի Ծնւում | ՄԵԼՈՅԵԱՆ, ՖԵԼԻՔՍ47
Գտնել Ժամանակի Զարկերը | ՋՐԲԱՇԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ47
Վեցերորդ Հարցումին Պատասխանները | «ԳԱՐՈՒՆ»49
Ինչ-Ը Ինչպէս-Ը Եւ Որպէս-Ը (Զրոյց Պարոյր Սեւակի Հետ) | ԱՐԻՍՏԱԿԷՍԵԱՆ, Ա.56
Պարոյր Սեւակի Դիմագծին Անաղարտ Պահպանման Համար | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]69
Յակոբ Մանուկեանի «Լուսնային Ճանապարհով» Գիրքը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ74