1972-1-2 բացառիկ

ԲԱԳԻՆ, ԺԱ. ՏԱՐԻ,
1972 ԹԻՒ 1-2

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Պետրոս Դուրեանի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Անփշրելի հիւլէն... | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 1
Սիրել/Դրժել | ԴՈՒՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ 4
«Տրտունջք»ի ճամբով... | ՍԱՍՈՒՆԻ, ԿԱՐՕ 7
«Տրտունջք» | ԴՈՒՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ 10
Սեփական կեանքով, սրտի կրակով ու դառնութեամբ... | ՌՇՏՈՒՆԻ, ՀԵԿՏՈՐ 12
Մի կարեւոր ճշդում | ՊԱՐՏԻԶՈՒՆԻ, Վ.16
Աստուած իր գահուն վրայ | 18
Յանուն Դուրեանի եւ ճշմարտութեան | ԱՐՄԱՆ, ԱՐԱՄ19
Պետրոս Դուրեան | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ26
Պետրոս Դուրեան | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]27
«Լճակ» բանաստեղծութիւնը | ԹԵՐԶԻՊԱՇԵԱՆ, Վ.30
Լճակ | ԴՈՒՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ32
Լիճը (Թարգմ. Արամ Արման | ԼԱՄԱՐԹԻՆ, ԱԼՖՈՆՍ33
Պետրոս Դուրեան | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ35
Նուէր յիշատակի առ Պ. Հ. Ճանֆէսճեան | ԴՈՒՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ39
Պետրոս Դուրեան | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]40
Պետրոս Դուրեան | ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ, Մ[ԻՆԱՍ]41
Մնաս բարեաւ | ԴՈՒՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ42
Ես՝ Պետրոս Դուրեան | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ43
Պետրոս Դուրեանին | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ53
Դուրեանի մահը | ՇՈՂԵՆՑ, ՑԱԿԱՆ53
Պետրոս Դուրեան | ԳԻՒԼԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ54-55
Պետրոս Դուրեան | ՉՐԱՔԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ56
Թառեաւ երգին... | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.57-58
Թրքուհին | ԴՈՒՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ59
Տագնապահար բանաստեղծը | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ60-62
Բանաստեղծը | ՄԻՍԱՔԵԱՆ, ՇԱՒԱՐՇ63
«Զրոյց» Պետրոս Դուրեանի հետ | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ64
Terra Incognita | ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ, ԿԱՐՊԻՍ66
«Ես երգերը շատ սիրեցի» | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌԻԹԱ68
Վերականգնուեց Պետրոս Դուրեանը դէմքը | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ՀԱՅԿ70
Զօհրապը եւ Դուրեանը | ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ, ԱՂԱՒՆԻ73
«Դուրեանի տետրակ»էն անջատուած էջեր | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ74
Բարդ, հարուստ եւ բազմերանգ | ՍԱՐԻՆԵԱՆ, Ա. Ն. 76
Մեր առաջին իրապաշտ թատերագիրը Պետրոս Դուրեան | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ81
«Մեր նոր քնարերգութեան առաջին մեծը» | ՇԱՐՈՒՐԵԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ89
Պ. Դուրեան Եւ Ֆ. Շոփէն | ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ90
Պետրոս Դուրեան եւ Ճոն Քից | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԶԱՊԷԼ Կ.94
Ծունկի Եկէք... | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ96
*** | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ97
Տուածէն աւելին | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ98
Երկինքի հիւանդութիւն ունեցող տղան | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]100
Խիզախութեան ճանապարհորդը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ103
Դուրեանի հրապարակախօսական խառնուածքը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ104
Հայ Յեղափոխութեան մանուկ մարգարէն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ107
«Ես կը սիրեմ զիմ Պիստոս» | ԹԵՐԶԻՊԱՇԵԱՆ, Վ.110
Ներա հետ | ԴՈՒՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ111
«Մթութեան վրայ մթութիւն մըն ալ» | ՉՕՊԱՆԵԱՆ, ԱՐՇԱԿ112
Թէրէզա Չուհաճեան | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ113
Պետրոս Դուրեանը ինչպէս որ եղել է | ՓԱՐԹԱՄԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ114
Կը սիրեմ զքեզ / Իցի՜ւ թէ | ԴՈՒՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ116
Վաղամեռիկ հանճարը | ՍԻՄՈՆԵԱՆ, ՌՈՒԴՈԼՖ118
Պետրոս Դուրեանի Քերթուածներուն Ցանկը (Իր Վերջին Ձեռագրին Կարգով) | 120
Պետրոս Դուրեանէն Հրատարակուած Ժողովածուներ | 121
Պետրոս Դուրեան (Կենսագրական Գիծեր) | 122
Դուրեանի Յուղարկաւորութիւնը | ՉՕՊԱՆԵԱՆ, ԱՐՇԱԿ126
Տապանագիր Պետրոս Դուրեանի | 127
Դուրեանի Աստղը | ՆՈՐԵՆՑ, ՎԱՂԱՐՇԱԿ128
Վարչական Ազդ | 129