1975-5

ԲԱԳԻՆ, ԺԴ. ՏԱՐԻ,
1975 ԹԻՒ 5

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ մայրերուն

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Նոյի Ագռաւները | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 1
Սոսկալի Սահակ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ] 3
Մեր Մայրերը | 17
Ըսէ Ինծի, Ի'Նչ Կայ | ԹԼԿԱՏԻՆՑԻ21
Մօր Մը Երազը | ՍԻԱՄԱՆԹՕ 22
Կարօտի Նամակ | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ24
Խունկ Ու Արցունք | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ26
Մօր Ձեռքերը | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ27
Մայր Իմ Անուշ | ՀԱՄԱՍՏԵՂ28
Կշեռք | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ30
Սրտիս Պարտքը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՎԱՀՐԱՄ31
Մաթիկ Մելիքխանեան (Շար. 9) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]32
Վասն Թուղթի Ու Թանաքի | 45
Հայաստանի Ապագան | ՊՐԱՅՍ, ՃԷՅՄՍ46
Les Massacres Armeniens | ԹՈՅԸՆՊԻ, ԱՐՆՈԼՏ Ճ.48
Ժամը Հնչած Է Հաշուեյարդարի | ԼՈՅՏ ՃՈՐՃ, ՏԷՅՎԻՏ50
Հայերը Պէտք Է Ազատագրուին | ՄՈՐԿԸՆԹԱՈՒ, ՀԱՆՐԻ51
Հայաստան Եւ Ֆրանսական Շահերը | ՏԸ ՄՈՐԳԱՆ, ԺԱԳ 52
The Aftermats | ՉԸՐՉԻԼ, ՈՒԻՆՍԹԸՆ54
Նաիմ Պէյի Յուշերուն Յառաջաբանը | ԿԼԱՏՍԹՈՆ, ՎԱՅՍՔԱՈՒՆԹ56
Բաց Նամակ՝ Նախագահ Ուիլսընի | ՎԷԿՆԷՐ, ԱՐՄԻՆ Թ.57
Պատասխան Օսմանեան Պատուիրակութեան Ներկայացուցած Յուշագրին | ՔԼԵՄԱՆՍՕ, ԺՈՐԺ58
Նամակ Մակի Ընդհ. Քարտուղար Ութանին | ԿԻՊԱՐՍԿԻ, ՊՈՀՏԱՆ60
Իտալիան՝ Ազատարարը Հայաստանի | ԼՈՒԾԾԱԹԹԻ, ԼՈՒԻՃԻ62
Հանդիպումներ | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ63
Ջիւանշիրի Ահաբեկումը | ԹՈՐԼԱՔԵԱՆ, ՄԻՍԱՔ69
Էնվէր Փաշայի Ահաբեկումը | ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ, ԱՐ.70
«Եւ Ինկա'Ն, Եւ Ինկա'Ն, Եւ Ինկա'Ն»... | 71
Գրողներու Ճակատագիրը Յեղափոխական Շարժումներու Ընթացքին (Շար. 6) (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) | ԼԱՊԷՑ, ԼԷՈՓՈԼՏ72
«Ունայնութեան Ափերը» (Նուպար Չարխուտեան) | Մ[ԱՆՈՒԿԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]78
Օննիկ Փանիկեան (Օննիկ Զարմունի) | 80
Հայը | ԶԱՐՄՈՒՆԻ, Օ[ՆՆԻԿ]80