2015-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Անհատուցելին | «ԲԱԳԻՆ»1
Ամեակներէն առաջ ըսուածը ամեակներէն վերջի մասին եւ իմ ընթերցումս «Խանձուած Օրեր»ու | Յ[ԱԿՈԲ] ՊԱԼԵԱՆ4
Հատուածներ «Խանձուած Օրեր»էն | ՊԵՐՃՈՒՀԻ13
Հարազատ հողաթումբը | ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍԵԱՆ27
Խոհեր Մեծ Եղեռնի 100-րդ տարելիցի շեմին | ԴՈԿՏ. ԱՐԱ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ28
Սպաննուած երկիրը կամ Կիլիկիոյ կանայք | 32
Մեծ ժողովուրդ մը | ՄԻՇԷԼ ԷՏՏԷ33
Առաջին բարեւ եւ վերջին հանդիպում | ՍԱԼԲԻ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ-ԹԱՇՃԵԱՆ34
Հայկի գօտու յաւերժ փայլը | ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍԵԱՆ37
Դար մը ետք | ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ40
Շրջող մեծ մայրեր | ՄԱՐԻԱՆԱ ՊԷՐԹԻԶԼԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ42
Վարդան Յակոբեան. ոգու բանաստեղծական ճանապարհը | ԶՈՒԽՐԱ ԵՐՈՒԱՆԴԵԱՆ45
Անձրեւն աղջիկ է փախցնում | ՎԱՐԴԱՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆ54
Կենդանական պարտէզի պատմութիւնը (հայացուց՝ Վարդի Դանիէլեան) | ԷՏՈՒԸՐՏ ԱԼՊԻ59
Ոճաբանութիւն | ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ80
Փոլ Վալերի կը խօսի արուեստի ըմբռնման եւ զայն նսեմացնող քարոզչութեան մասին (Հայացուց՝ Յ.Պ.) | 85
Արթօ ութսունէն անդին | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ88