2015-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Լեռ Կամսար եւ Ստվետլանա Ալեքսիեւիչ մենատիրական խաւարի հոգեխոցէն փրկելու փորձ | [ԲԱԳԻՆ]1
Ո՞Վ սպաննեց իմ պապին | ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ4
Կարմիր մարդուն վերջը կամ պատրանաթափութեան ժամանակը | ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԱԼԵՔՍԻԵՒԻՉ25
Աֆտոն | ՀՐԱՉ ԲԵԳԼԱՐԵԱՆ38
Բանաստեղծութեան փրթած ջրհեղեղը անժամանակութեան մէջ | ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ47
Աւիկ Իսահակեան* Յուշ, Կեանք եւ անցեալ կը գրականացնէ | ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ52
Աւետիք Իսահակեանի երազային Փալմիրը արդ աւերուող մեռնող յուշարձան է | ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ53
Բնութեան չորս տարրերը | ԷԴՈՒԱՐԴ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ63
Բառերս մտերիմ | ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ66
Դուն գիտես | ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ67
Հինգ նամակներ Թէոդիկէն | ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ68
Երգիծանքի դրսեւորումը Շահան Շահնուրի երկերում | ԼԻԱՆԱ ՍԱՆԹՐԵԱՆ80
Յակոբ Օշական. գիւղի հեքիաթը | ՄԱՐԻՆԷ ՂԱԶԱՐԵԱՆ84
Սիրուն Երէցեան գեղանկարիչ եւ Հայերէն տառերու գոյնի քրմուհի | [ԲԱԳԻՆ]90
Զարեհ Խրախունի Լեւոն Մութաֆեան | [ԲԱԳԻՆ]96
| [ԲԱԳԻՆ]97