Բագին ԾԵ. Տարի, 2016 թիւ 1-2

ԲԱԳԻՆ, ԾԵ. ՏԱՐԻ,
2016 ԹԻՒ 1-2

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Գրիգոր Պըլտեանի գրական գործունէութեան յիսնամեակին

Ներբեռնել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գրիգոր Պըլտեան երեւոյթը | [ԲԱԳԻՆ]1
Գրիգոր Պըլտեան՝ ընթերցումէն պատում յիսուն տարուան ուղի մը | ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆ5
Ժամանակագրութիւն | [ԲԱԳԻՆ]14
Լեզուներ | ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ18
Պըլտեանի համար | ՔՐԻՍՏԵԱՆ ԲԱՏԻԿԵԱՆ32
Եզակին | ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ36
Շրջում | ԱՐԱՄ ՊԱՉԵԱՆ41
Պտոյտ մը Պէյրութի թաղերուն մէջ Գրիգոր Պըլտեանի հետ | ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ46
Յետնաշխարհ | ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ65
Լեզու, ժամանակ եւ ժողովուրդ Պըլտեանի վէպերուն մէջ | ԴԱԼԱՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆ73
Հերքել որ ստանձնել | ՅԱԿՈԲ ԿԻՒԼԼԻՒՃԵԱՆ77
Գրիգոր Պըլտեանի վիպական արձակին առջեւ | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ85
Անհնազանդը | ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ102
Կորստի Ժամանակը | ՍԻՐԱՆՈՅՇ ԴՒՈՅԵԱՆ106
Հինգ նկարի պատմութիւն | [ԲԱԳԻՆ]112
Բառ, պատկեր, ժամանակ | ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ114
Երկու Եդիպոսները | ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ121
Բալասան մը դիւրին յոգնող թարգմանիչի մը համար | ՃԷՆԻՖԸՐ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ144
Առաջին Ընթերցում Գրիգոր Պըլտեանի «Կրկնագիր մարդը» | ՆՈՐՎԱՆ ԱՐՔ. ԶԱՔԱՐԵԱՆ150