2014-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
2015. յիշել Դանիէլ Վարուժանը եւ լռութեան դատապարտուածները | 2
Էսքիզ դեղինի համար | ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ6
Ֆաթհիէ | ԼԱԼԱ ՄԻՆԱՍԵԱՆ10
Սկիւռի հետ զրոյց՝ որպէսզի սկիւռի պէս տեւենք | Յ[ԱԿՈԲ] ՊԱԼԵԱՆ18
Անահիտի աղբիւրը | ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՓԷՆ23
Ամբաստանեալը | ՍԱԼԲԻ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ27
Բեկորը | ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ30
Մահափորձ մի հին հեղինակի վրայ | ԼԵՌ-ԿԱՄՍԱՐ35
Գաճաճներու Հայրենիքին մէջ | ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ42
Նոճիներ | ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ43
Պլպուլն հայրենեաց/Կարօտի երգեր/Մշուշին մէջէն | ՄԱՆԱՍԷ ՍԵՒԱԿ44
Գրապայքար | ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ47
Անաստուածավայել զեղծարարութիւն | ՊԵՏԻԿ ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ52
Անդենական զրոյց | ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ54
Վկայութիւն | ԹԱԹԵՒՈՍ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ57
Կրկին Հայերէնի մտահոգութիւններ | ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ58
«Սիրեկանը» (L'Amant) վէպի Հայերէն թարգմանութեան գնահատումը ըստ առարկայական չափանիշների | ԱՆՆԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ62
Նատին Կորտիմէր՝ միջազգային գրականութեան մեծերէն | ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ70
Կալենցի Տուն-թանգարանին մէջ՝ ժամանակի ետ-առաջ | Յ[ԱԿՈԲ] ՊԱԼԵԱՆ73