2014-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
100-Ամեակի խորհրդաժողով եւ ոգեկանութեան որոնում | «ԲԱԳԻՆ»1
Կար ու չկար/Ողբերգութիւն | ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ4
Անոնք/Երբ կը յիշեմ քեզ | ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ6
*** | ԱՆԱՏՈԼԻ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ8
Բանաստեղծութիւններ 10 | ԱՐԱՄ ԱԼՈՅԵԱՆ10
Յաղագս պարիսպին խաղաղութեան | ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ12
Հոգու, երազի եւ եւերակներու միջով | ՄԱՐԻՆԷ ՄԿՐՏՉԵԱՆ22
Ամառնային | ՔՐԻՍԹԻԱՆ ԲԱՏԻԿԵԱՆ24
Ո՛չ «Ընկնող աչքերի գիշերը» | ՍԻՐԱՆՈՅՇ ԳԱԼՍՏԵԱՆ35
Վերջին սրսկումը | ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆ39
Լեռ Կամսարէն անտիպ էջ մը | 45
Թարգմանական գրականութեան հարցը Անթուան Տը Սենթ-Էքզիւփերիի (Antoine De Saint-Exupry, 1900-1944) «Փոքրիկ Իշխանը» (Le Petit Prince) Վիպակի Թարգմանական դժուարութիւնները | ԱՆՆԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ47
Անժելինա Միւնիզ-Հիւպերման | ԱՆԺԵԼԻՆԱ ՄԻՒՆԻԶ-ՀԻՒՊԵՐՄԱՆ (1936)64
Բանաստեղծը, պատերազմ(ներ)ը եւ…մենք | ԺԱՆ ՔՈՔԹՕ70
«Ելք Երկրից» Աղուան Վարդանեանի սիրոյ աղբիւր վերադարձը | ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ54
Ի պէտս զարգացելոց | ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ61
Տիեզերք փոխելու փորձի եւ փորձութեան յուշատետրը | ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ72
«Կեանքը ջրաներկերու հետ» | ՄՈՎՍԷՍ ԾԻՐԱՆԻ76
Հոգեհարազատ հարկաւոր աշխատութիւն մը | ԱՆՆ ՎԱՆ ՏԱՅՔ78