2014-2

ԲԱԳԻՆ, ԾԳ. ՏԱՐԻ,
2014 ԹԻՒ 2

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Պօղոս Սնապեանին

Ներբեռնել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Պօղոս Սնապեան չհեռացաւ իրաւ գրականութեան պատնէշէն | «ԲԱԳԻՆ»1
Պօղոս Սնապեան մարդն ու ստեղծագործողը | ԴՈԿՏ. ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱՊՈՒՍԷՖԵԱՆ4
Թանկագին Պարոն…Անունդ թող ըլլայ փարոսս | ՆՈՐԱ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ9
Յակոբ Մանուկեան. բանաստեղծ մը, որ անշշուկ հեռացաւ աշխարհէն առանց ուրիշ բան կարենալ ըլլալու | Յ[ԱԿՈԲ] Պ[ԱԼԵԱՆ]13
Բանաստեղծութիւններ | ՎԱՀԷ ԱՐՍԷՆ15
Երգ գարնանային տարերքի | ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ18
Նեխը արեւին տակ | ՄԱՐՈՒՇ21
«Օրիորդ Պապիկ» | ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ38
Տրորուած պատկերների հեւքը | ԱՐՄԻՆԷ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ42
Շուշանեան եւ եղեռնը գրելու անկարելիութիւնը | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ47
Ճոն Սթէյնպէքը եղել է Հայաստանում | ՅՈՎԻԿ ՉԱՐԽՉԵԱՆ54
Տոննա Թարթ | Յ[ԱԿՈԲ] Պ[ԱԼԵԱՆ]58
Երեք անտիպ նամակներ Տիգրան Կամսարականէն Մկրտիչ Անդրանիկեանին | ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ62
Թորոս Տէր Յակոբեանի դիակը հասարակաց փոս նետելու տխուր առիթով | ԴՈԿՏ. Մ. Ս. ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ69
Թորոս Տէր Յակոբեան | ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆ72