2014-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սփիւռք(ներ)ի ղեկավարումը, Ազգային նկարագիրի պահպանումը եւ Հայերէնով հայ գրականութիւնը | Յ[ԱԿՈԲ] ՊԱԼԵԱՆ1
Եռ | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ5
Չարենցին՝ արեւապաշտ մարգարէին, լուսերգութիւն, Նարեկեան աղօթք | ՆԱՐԵԿ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ7
Հող | ԼԱԼԱ ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ11
Վերադարձ | ՄԵՐԻ ՄԻՍԱԿԻ ՀԵՐՈՒՆԻ-ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ15
Աղջիկը գնդի վրայ | ԱՐՄԻՆԷ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ19
Արեւմտահայերէնը Հայաստանի մէջ | ՓՐՈՖ. ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ28
Գրականութեան արահետներուն վրայ՝ աշակերտելու առաքինութիւնը (Հայացուց՝ Յակոբ Պալեան) | ՌԸՆԷ ՄԱՐԻԱ ՌԻԼՔԷ32
Քարտէսին վրայ կէտ մը, Ֆրանսացին կ'ըսէ «Խիճը», Հո՞ս ալ հայեր կան | Յ[ԱԿՈԲ] ՊԱԼԵԱՆ37
Քաղաքական սպանութեան (Policitide) կիրառումը Հայոց Ցեղասպանութեան համատեքստում | ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ46
Կարօտի ցաւի անթեղը Մուշեղ Գալշոյեանի ակնարկներում | ԶՈՒԽՐԱ ԵՐՈՒԱՆԴԵԱՆ55
Մտորումներ ժամանակակից հայ արձակի որոշ հարցերի շուրջ | ԱԼԻՍ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ65
Նշան Տէր Ստեփանեանի զոյգ նամակները Միհրան Տամատեանին եւ Վահան Թէքէեանին | ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ65
Լուսնկարելու արհեստին հոգեբանի եւ արուեստի պսակ դրած Եուսուֆ Քարշ | Յ[ԱԿՈԲ] Պ[ԱԼԵԱՆ]75