2013-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գրականութիւնը էական է լեզուի հարստացման եւ անոր որակով իւրացման | 1
Մահ Սօս Արտաշէս Սարգսեանի | 3
Մտածումներ՝ Սօս Սարգսեանէն | 4
Սօս Սարգսեանի մասին կը վկայեն Սփիւռքի բեմի սպասարկուներ | ՎԱՉԷ ԱՏՐՈՒՆԻ5
Յակոբ Տէր Ղուկասեանի խօսքը Սօս Սարգսեան Կամ «Նահապետը Հայոց» | ՅԱԿՈԲ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ7
Ճամալ | ԼԱԼԱ ՄԻՆԱՍԵԱՆ9
Վերջին դասերլանը | ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ19
Տագնապ եւ խռովք-ակնթարթ մը միայն-ափսոսանք | ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԱՆ22
Հրանտ Նազարեանց եւ «Իսկական գրականութիւնը» | ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ26
Ալիս Մունրօ-2013-Ի գրականութեան Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիր - Բ. | 36
Փրիւ (Prue) | ԱԼԻՍ ՄՈՒՆՐՕ39
Գեղարուեստի հայ սիրահարք հսկելու Են - Տիգրան Չուհաճեանի «Լէպլէպիճի Հօր Հօր Աղա» Օփերան | ԺԻՐԱՅՐ ԲԱԲԱԶԵԱՆ45
Գաբրիէլ Լազեանի Եւ Արշակ Ջամալեանի անտիպ նամակները՝ Վահան Թէքէեանին | ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ65
Գիծով եւ գոյնով Խօսող Լէոնի Փիլարթ - Բ. | 77