2013-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ֆրանսացի գորղին վէպը՝ իրաւութեան գրականութիւն | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]1
Մահ Լեւոն Անանեանի - Հայաստանի Գրողներու Միութեան բազմամեայ նախագահ | 3
«Նամակ թուրք բարեկամիս» | ԱՆԱՆԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ4
Ցաւակցագիր (Լեւոն Անանեանի մահուան առիթով) | ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԻ ՔԱՐՏՈՂԱՐՈՒԹԻՒՆ9
Բանաստեղծին կտակը | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]10
Թախանձանք թղթին/Հեզ իրիկուն | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ12
Ագռաւը (Թարգմ. Աբրահամ Ալիքեան) | ՓՕ, ԷՏԿԱՐ ԱԼԷՆ14
Երբ արեւներ կը լերդանան... Կը տիրէ կամքը մահուան | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ17
Հալէպ Հալէ՜պ | [ԵՐԱՄԵԱՆ], ՄԱՐՈՒՇ21
Սիրուն | ԵՐԱՄԵԱՆ, ՄԱՐՈՒՇ23
Հրէական յուշարձան | ՉԻՖԹՃԵԱՆ, ԻՇԽԱՆ28
Աստուածային-Բագինական հին ու նոր բոլոր Խմբագիրներուն | ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ, ԱՐԹՈՒՐ31
Չուսումնասիրուած ձկների տեսակ | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ՍՈՒՍԱՆՆԱ32
Սեւ «Մերսեդէսը» | ԲԷԳԼԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ38
Պատմութեան ամենահին թատրերգութիւնը | ՖԱԶԼԵԱՆ, ՊԵՐՃ46
(Պատմութեան ամենահին թատրերգութիւնը) (Թարգմ. Պերճ Ֆազլեան) | 47
Հիմլէրի խոհարարուհին - Ֆրանց-Օլիվիէ Ժիզպերթ | Բ[ԱԳԻՆ]49
Հիմլերի Խոհարարուհին (հատուած) (Թարգմ. Յ. Պ.) | ԺԻԶՊԵՐԹ, ՖՐԱՆՑ-ՕԼԻՎԻԷհ50
Գաղափարախօսական, ազգային, քաղաքական, համայնքաային եւ գաղափարական եզրերու իրարանցումին եւ շփոթին մէջ | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]66
Հայկական հարցի քննարկումները | ԶԱՏԻԿԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ69
Ժիրայր Բաբազեան - Սփիւռքի Մէջ Բեմին Ծառայելու Արկածախնդրութիւն Մը | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]73-79
Միջազգային Բեմերու Վրայ Արդէն Անուն Նուաճած Սիմոն Աբգարեան Կը Վկայէ Ժիրայր Բաբազեանի Մասին | ԱԲԳԱՐԵԱՆ, ՍԻՄՈՆ80
Գիրքերու Հետ | 81