2013-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Պատմութեան, իմաստասիրութեան եւ ընկերային գիտութեան առընչութիւնը գրականութեան հետ | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]1
Արտաշին լեզուն | ՉԻՖԹՃԵԱՆ, ԻՇԽԱՆ4
Քեռի Մասիսը կամ չստացած պատասխաններ | ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, ԱՐՄԻՆԷ9
Անմեղութեան կանխավարկած | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ՍՈՒՍԱՆՆԱ16
Օրհներգելով հասկերը կրակին՝ կը ծնիմ անջրպետը տաղին | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ20
Սփիւռք(ներ)ի եւ արձակ(ներ)ի խնդիրները | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]24
Նորայր Ադալեանի արձակը | ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ30
Վէպն ու վիպասանը՝ ըստ Յակոբ Պալեանի | ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ38
«Կանգ առ, ես այստեղ եմ» - Հենրիկ Էդոյեանի բանի աշխարհը | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]41
Նիկողոս Սարաֆեան - Ծննդեան 110 Եւ Մահուան 40-Ամեակ | ՔԻԼԷՃԵԱՆ, ԴՈԿՏ. ՍԵԴԱ50
«Նարեկ»ի յատկութիւնները | ՍԵՊԱՐԳԻՐ73
Ամպրոզ Պիերս եւ Յակոբ Պարոնեան - Նոյնատաղանդ ժամանակակիցներ | ՊԱԼԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ78
(Լեռ Կամսարի դատավճիռը) | [ԲԱԳԻՆ]83
Մահ բանաստեղծ Աբրահամ Ալիքեանի | 88
Րաֆֆի Թոքաթլեանի տարբեր քանդակները ի՞նչ կը յուշեն | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]89
Գիրքերու հետ | 96