2013-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մարմարի եւ մագաղաթի մասին բաց նամակ՝ հայ երիտասարդներուն եւ միւսներուն | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]1
Փենելոփէ | [ԵՐԱՄԵԱՆ,] ՄԱՐՈՒՇ4
Բոլորովին ուրիշ բանաստեղծ մը՝ Յովհաննէս Գրիգորեան | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]6
Սաննինի գագաթը | ՍԻՄՈՆԵԱՆ, ՊԷՊՕ8
Մի գիշերուայ սպիտակ ձիւնը | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ՍԱԹԵՆԻԿ11
Սրտի խօսք | ԳՐԻԳՐՈՐԵԱՆ, ՍԵԴԱ15
«Բագին»ին՝ տարեկից եղբօր իր յիսնամեակին առիթով | ԱՆԴՐԱՆԻԿԵԱՆ, ԱՐԹՈՒՐ15
Տենչերու սերունդ մը (հատուած) | ՊԱԼԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ16
Գեղարուեստական թարգմանութեան առանձնայատկութիւնները | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԱՆՆԱ22
Մօ Եան - գրականութեան Նոպելեան դափնեկիր | Պ.[ԱԼԵԱՆ] Յ.[ԱԿՈԲ]38
Բաբգէն Սիմոնեանի «Խաչքար» ժողովածուն սրտի եւ մտքի անմար ղօղանջներ | ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ, ԷՄՄԱ44
Շաբաթներ Խորհրդային Հանրապետութեան | ՍԵՒԱԿ, ՄԱՆԱՍԷ (ՓՐՈՖ.)50
Թէ ինչպէս հայ ճարտարապետութեան կարգ մը յատկանիշներ փոխանցուեցան գոթական ոճին | ԱՐՄԷՆ, ԿԱՐՊԻՍ61
Մեծ Գրողին 100-Ամեակը Ալպեր Քամիւ՝ համամարդկային եւ միշտ ներկայ | Պ.[ԱԼԵԱՆ] Յ.[ԱԿՈԲ]65
Լուսանկարելու արուեստը կ'անջատուի՞ զբօսաշրջիկի պատկերներէն | Պ.[ԱԼԵԱՆ] Յ.[ԱԿՈԲ]65
Քաղաքը լսող եւ վէտվէտացող գոյներով զայն դաջող Միրէյ Կոկիկեան | Պ.[ԱԼԵԱՆ] Յ.[ԱԿՈԲ]73
Գիրքերու հետ | 81