Լեռ Կամսար, Մարդը գործին մէջէն (Աքսորականի մը օրագրէն)

Լեռ Կամսար,
Մարդը գործին
մէջէն (Աքսորականի մը օրագրէն)

Լեռ Կամսարի՝ Մարդը գործին մէջէն (Աքսորականի մը օրագրէն) հատորը լոյս տեսաւ 2021 մարտին «Արաս» հրատարակչատունէն, խմբագրութեամբ՝ Յարութիւն Քիւրքճեանի։ Հատընտիր այս հատորը բաղկացած է հեղինակի օրագրութենէն, թատերական գործերէն, երգիծական գրութիւններէն, որոնք կ՚ամբողջացնեն Լեռ Կամսարի դիմանկարը՝ դառնալով անզուգական աղբիւր մը աւելի լաւ հասկնալու Խորհրդային Հայաստանը, անցեալին առերեսուելու ու զայն վերստին գնահատելու առումով։