2010-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Լսել՝ երբ բառերը կը պատմեն իրաւունք եւ անցած ուղի | Բ[ԱԳԻՆ] 1
Օրհասական | ԱՐՄԷՆԵԱՆ, ԿԱՐՕ 3
Հմայքի՜ տղայ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս[ԵԴԱ] Դ. 10
Կղէոպատրային | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 13
Մենակեացը եւ... | ԳԻՐԷՋԵԱՆ, ԶՕՀՐԱՊ15
Սալա՜մ, Չինկի'զ | ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ԼԱԼԱ29
Եւա | ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ԿՈԼԵԱ38
Տեղաբնի՞կ է, արդեօք, հայկական ազը, «Էթնոս»ը, կամ՝ բառ կայ որ աշխարհ արժէ/«Ղարաբաղ» անուան շուրջ | ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ, ԱՐԹՈՒՐկ45
Հայերէնը՝ լեզուների յիշողութեան գանձարանում | ՀԵՐՈՒՆԻ-ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԵՐԻ53
«Արդի Հայ Քնարերգութիւն - Սփիւռք» | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ62
Ռէյնըր Մարիա Ռիլքէ | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]64
Տաղ գիշերին (Հայացուց՝ Յ. Պալեան) | ՌԻԼՔԷ, ՌԷՅՆԸՐ ՄԱՐԻԱ65
Ֆրանսացի երաժշտագէտը եւ հայ պարուհին/Լուի Լալուա | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ/ԲԱԽՉԻՆԵԱՆ, ԱՐԾՈՒԻ68
Բագինի ընթերցման հանդիպումները | 71
Հետեւիլ քանդակագործ եւ գեղանկարիչ Աղասիի բազմաշերտ ճանապարհին | ԲԱԳԻՆ73
Բովանդակութիւն 2010 տարեշրջանի թիւ 1, 2, 3, 4 թիւերու | 78
Գիրքերու հետ | 80