2010-1

ԲԱԳԻՆ, ԽԹ. ՏԱՐԻ,
2010 ԹԻՒ 1

Ներբեռնել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Արկածախնդրութիւն | Բ[ԱԳԻՆ] 1
Ծովը, ա՜խ այս կապոյտ խայտանքը... | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ] 3
Մաթոս Եաղուպ եւ ուրիշներ... (Հատուած՝ «Վերի Թաղի Դրացիները» անտիպ հատորէն) | ՀԱՃԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ 15
Ֆրիվէյ (Հատուած՝ անտիպ վէպէն) | ԳՈՒԲԷԼԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ22
Ամերիկա՝ քոյրս | ԱՐԵԱՆ, ՍԱԳՕ32
Անդր-Շիրիմեան խօսքեր Տալիտային/Սրտայոյզ Խօսքեր՝ Ժերար Տը Ներվալին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ38
Մետամորֆոզ | ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ, ՆԱՅԻՐԱ42
Աշուն (մնջախաղ)/Ծուկը (հանելուկ) | ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, ՌՈՊԵՐԹ44
Պատառիկներ իմ խոհատետրից (Մենք, մեր վտարանդի գիրը, մեր ... երազները) | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ՄԱՐՕ46
Ազատ բանաստեղծութեան (Vers Libre) լեզուական փոխհաղորդակցութեան առանձնայատկութիւնները ժամանակակից հայ քնարերգութեան մէջ | ՄՈՒՍԱՅԷԼԵԱՆ, ՅՈՎԻԿ60
«Աշուղ Ջիւանի. Անյայտ երգեր» - Հեղինակ՝ Թովմաս Պօղոսեան | ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]65
Զապէլ Եսայեանի «Նամակներ»ը | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ69
Մուսթաֆա Լութֆի Ալ Մանֆալութին՝ 1909 թուականի Կիլիկեան կոտորածներուն մասին | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ՄԻՀՐԱՆ72
Բարբարոսութիւն չկա՛յ իսլամութեան մէջ (հայացուց՝ Մ. Մ.) | ԱԼ ՄԱՆՖԱԼՈՒԹԻ, ՄՈՒՍԹԱՖԱ ԼՈՒԹՖԻ73
Հայիթիցի գրողը՝ Տանի Լաֆերիէր՝ իր երկրին արձանը եւ հայելին | 76
Վերադարձի առեղծուածը (հատուած) (հայացուց՝ Յ. Պ.) | ԼԱՖԵՐԻԷՐ, ՏԱՆԻ77
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով պարգեւատրեց գեղանկարիչ Գրիգոր Նորիկեանը | ՏԱԳԷՍԵԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ81
Արդի հայ յօրինողները (Կոմպոզիտորները) (համառօտ ակնարկ) | ԱՒԱՆԵՍՈՎ, ԱՐԹՈՒՐ84
Մեր կեանքին մարդկայնութիւն աւելցնող արուեստագէտ լուսանկարիչը՝ Գալուստ Պապեան | ԲԱԳԻՆ88
Նամակի մը արծարծած խնդիրը | Բ[ԱԳԻՆ]95
Տխրունի (Տօքթ. Յարութիւն Կարեւորեան ոչ եւս է) | 95
Գիրքերու հետ | 96