1979-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Անքուն Գիշերէ Մը Ետք | ԱՐՓԻՆԷ, Ա. 1
Խամաճիկը/Մահը Հարիւր Ձեւերով Կը Ծաղկի Արդէն/Երգ Սեպտեմբերի/Եռանկիւն | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 10
Մենք | ԱՐՄԵՆԵԱՆ, ԿԱՐՕ 12
Սիամանթոյի Սէրերը... | ՌՇՏՈՒՆԻ, ՀԵԿՏՈՐ16
Կոնտոլին Մէջ... | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՄԱՆՆԻԿ20
Անթոնէն Արթօ Եւ Ստեղծագործութեան Ընթացքը | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ21
Անհատին Նոր Յայտնաբերումը | ԱՐԹՕ, ԱՆԹՈՆԷՆ26
Մտերիմ Նոթեր | 28
... Ո՞Ւր Ես Դուն | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ36
Փաստաթուղթերէն Առաջ... (Խ. Դաշտենց - «Ռանչպարներ») | 37
«Ռանչպարներ»Ու Ծննդոցը... (Շար. 1) | 39
Արժեչափային Անհեթեթութիւն... («Ռանչպարներ»Ու Առիթով) | 50
Դէմ Առ Դէմ Մ. Իշխանի Հետ (Շար. 1) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ55
«Գիւղ» Եւ «Քաղաք» Հասկացողութիւնների Նշանակութիւնը Մշակութային Ոլորտում | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]68
Մշակութային Լուրեր | 78
Իմ Հիմերը... | ԷԼԻԹԻՍ, ՕՏԻՍԷՈՒՍ79
Մշակութային Լուրեր | 80