1979-9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ոսկեզօծ Հովանոցով Կինը | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 1
Նախադասութիւններ՝ Գոյներու Մանկութեան Մասին | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ] 9
Անվախճան Գիշեր (Պատմուածք) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ19
Ձիւնէ Աղջիկներ/ Կացութիւն/ Ծառը /Կենսագրութիւն... /Երկու Գրպան | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ34
Սօլ Պելլօ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ36
Հերցոկի Վերջին Նամակները | ՊԵԼԼՕ, ՍՕԼ39
Բովանդակութիւնը, Ձեւը Եւ Հայրենասիրութիւնը Արուեստի Մէջ | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, Է[ԴՈՒԱՐԴ]47
Հայ Գրականութիւնը Եւ Անոր Թարգմանութեան Վերաբերող Կարգ Մը Հարցեր | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ54
Բաց Նամակ «...Բառարան»Ը Կազմողներին | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ59
Միապաղաղ Համերգ (Վ. Թէքէեանի 100Ամեակ) | 64
Պատմութեան Համար/Տաղ Առ Իտալիա (Վահան Թէքէեան) | 68
Ֆաշիզմը | ՎՐԱՑԵԱՆ, ՍԻՄՈՆ70
Ֆաշիզմի Դէմ | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ71
... Դրանցից Մէկը / Դարձեալ «Այնթապի Տաճարում» | 75
Մշակութային Լուրեր | 77