1979-11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Կապոյտ Թռչունը | ՓՕԼԱՏԵԱՆ, Կ[ԱՐՕ] 1
Յոյսի Եւ Ճշմարտութեան Արցունք/Խունկ Ու Արցունք | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ 10
Հանդիպումներ Սիամանթոյի Հետ | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, ՎԱՐԴԳԷՍ 12
Դողն Արարման/Ճիչն Արարման/Տենդն Արարման | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ 18
Վերոնա | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ20
Շնչող Դիմակ | ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ, ՇԱՀԷ24
Ստեփընվուլֆի Թեզը/Դիմակահանդէսէն Վերջ | ՀԷՍ, ՀԵՐՄԱՆ27
Հերման Հէս-«Տէմիան»Էն Մինչեւ «Ապակեայ Գնդակներուն Խաղը» (Շար. 1) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹՒԻՆ39
Դէմ Առ Դէմ Մ. Իշխանի Հետ (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ55
«Ռանչպարներ»Ու Ծննդոցը... (Շար. 2) | 59
Արժեչափային Անհեթեթութիւն - Բ. («Ռանչպարներ»Ու Առիթով) | 71
«Երկրորդ Արար» (Ներսէս Վիրապեան) | Մ[ԱՆՈՒԿԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]75
Գիրքը՝ Պատիւն Հայուն | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱԹՈՌԱԿԻՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ77
Միլան Քիւնտերայի Պարագան/ Նորիկեանի Կրաւիրները/Մրցանակային Բարքեր | 79