1981-5
ԽորագիրԷջ
Փախստականը | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 1
Ականեալ Ձայներ Արեան Յիշողութենէն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]21
'L'Imprevu'' | ՊՉԱՔՃԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ30
Սոդոմ Քաղաքին Մէջ/Արցունքներ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ38
Մարգարէն (Շար. 2 - Թարգմն. Եր. Տ. Գարաճեան) | ԺՊՐԱՆ, ԺՊՐԱՆ ԽԱԼԻԼ39
Սերօ Խանզադեան | ՏԻՐԱՆ44
Վերստին Յաւելուած (Մ. Գալշոյեանի Մասին) | 45
Իր Երկրի Զաւակը - (Մ. Գալշոյեան) | ՄԱԹԵՒՈՍԵԱՆ, ՀՐԱՆՏ46
Սկզբունք Եւ Ելակէտ | ԳԱԼՇՈՅԵԱՆ, ՄՈՒՇԵՂ48
Կապոյտ Աշխարհ | ԹՈՓՉԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ50
Զարթի'Ր, Լաօ, Մըռնիմ Քըզի | ԲԱԼԱՅԵԱՆ, ՎԻԿՏՈՐ57
Զապէլ Եսայեանի «Արգելքը» (Շար. 1) | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ58
Գրքի Վերադարձը | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ63
Անխորհուրդ Թիւեր... | 66
Թուականներու Թոհուբոհ... | 67
Դիւրահաճ Ունկնդրութիւն | 68
«Անդրանի'Կը, Նորի'Ց Անդրանիկը...» | 70
Պատերը... | 74
Ամենայն Տեղ | 77
Անվերնագիր... | 80