1984-11
ԽորագիրԷջ
Enjoy Your Life | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 1
Մոխիրէ Ծառ (Գ. Մաս Եւ Վերջ) | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ16
Մարդը, Որ Ինքն Իր Դէմ Պատերազմեցաւ (Եռախաղ Թատերախաղ)-Հայացուց՝ Ս. Կիրակոսեան) (Շար. 3) | ԱՅԱՏԱ, ԼՈՒԷՅ 25
Սոնետ Մարդուն/Սոնետ Յաղթանակի | ԱԼՄԻՆ40
Սահակ Պարգեւեան (Շար . 27) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ41
Հոգեմտաւոր Կեանքի Ելեւէջները Հարաւսլաւիայում | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ 61
Ես, Լուիզիանայի Ժանն Քասթիլը | ՊՐՈՇԻԷ, ԺԱՆ-ԺԱԳ69
«Ոսպնեակ» (Յարութիւն Պէրպէրեան) | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ71
Նոպէլեան Գրական Մրցանակակիր Եարոսլաւ Սէյֆերթ | 77
Մշակութային Լուրեր | 78