1984-12
ԽորագիրԷջ
Դու, Ո՜Վ Սպասում/Խաւարում/Անուշ Իմ Աշուն | ԱՐՄԱՆՏ 1
Մարդը, Որ Ինքն Իր Դէմ Պատերազմեցաւ (Եռախաղ Թատերախաղ)-Հայացուց՝ Ս. Կիրակոսեան) (Շար. 3) | ԱՅԱՏԱ, ԼՈՒԷՅ 8
Կէս Գիշեր Եւ Հոգի | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ]22
Տող - Անցք | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ23
Իւղանկարը | ՎԱՐԱՆ ՈՒԺ28
Սահակ Պարգեւեան (Շար . 28 Եւ Վերջ) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ31
Կարօ Մեհեանի Մահը | 39
«Ձեռնահման»... | ՄԵՀԵԱՆ, ԿԱՐՕ40
Անկոնֆլիկտայնութեան Տեսութիւնը | 43
Առանց Կոնֆլիկտի Դրամատուրգիա Չի Լինի | ՀԱԽՎԵՐԴԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ45
«Աղքատներուն Աւանդութիւնը» (Պօղոս Սնապեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ51
Հարցազրոյց Եարոսլաւ Սէյֆերթի Հետ (Նոպէլեան Մրցանակակիր) | «ԹԱՅՄ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ56
Սրտի Խորքից Խօսք Աստուծոյ Հետ (Թարգմ. Վազգէն Գէորգեան / Մկրտիչ Խերանեան) | ՄՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ58
Թիւրիմացութիւններու Հանդէս Եւ Ձրի Շնորհաբաշխութիւն/Այնուամենայնիւ... Հանճարեղ/Թափանցամիտ Ընթերցղներ Եւ Տեղում Դոփող Ուրիշներ... | 62
Ձայներ/Բառը | ԴԱՒՈՅԵԱՆ, ՌԱԶՄԻԿ70
«Բագին»Ի 1984Ի Բովանդակութիւնը | 74
Մշակութային Լուրեր | 80