1985-1
ԽորագիրԷջ
Միքրոնեզիա (Կատակերգութիւն Երեք Արարով) (Շար. 1) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Աղօթք/Ծովի Հետ | ԱՐՄԱՆՏ9
Էրնեսթ Հեմինկուէյ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 10
Մաքուր, Լաւ Լուսաւորուած Տեղ Մը (Հայացուց՝ Յ. Պէրպէրեան) | ՀԵՄԻՆԿՈՒԷՅ, ԷՐՆԵՍԹ 13
Միջնարար - 4 | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 17
Իշիտա | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ29
Շահպազը | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ30
Հրճուալի Բարեշրջում | 47
Անհունին Անդրադարձը (Ինտրայի Մասին) | ԹՈՓՉԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ48
Տիրան Չրաքեան | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՎԼ.51
Գրական Քննադատութեան Նոր Եւ Եզակի Եղանակ | ԱՃԵՄԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ57
Հրաչեայ Աճառեանի Նամակները Վիեննայի Մխիթարեաններուն | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Մ[ԱՐՏԻՐՈՍ]66
Դէմ Առ Դէմ Յակոբ Յակոբեանի Հետ (Շար. 1) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ72
Արագիլ (Խմբագիր՝ Պօղոս Սնապեան) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]78
Մշակութային Լուրեր | 79