1985-2
ԽորագիրԷջ
Անդաստան | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ 1
Ո՞Ւր Մնացին 1925 Թուականի Ծնուածները | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 4
Ազատ Գօտի | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 14
Ռոյեա | ԱՍԱՏՐԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ16
Նկարիչը Կը Հրապարակէ Իր Հայեացքները | ՎԱՐԱՆ ՈՒԺ24
Միքրոնեզիա (Կատակերգութիւն Երեք Արարով) (Շար. 2) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 25
«Քսան Տարուայ Գործ Է Այս»/«Մի Շարք Ուրիշ Ստեղծագործութիւններ».../«Վարք Սրբոց»Ը Եւ Ուրիշներ/Պարզուածն Ու Չպարզուածները.../Բացթողումներ Ու... Բացթողումներ... / | 35
Մ...-Ի Յիշատակին | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ50
Անտիպ Երկեր (Ե. Չարենցի Մասին) | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ԳԱՐԵԳԻՆ54
Դուրս Մնացած Ուրիշ Կտորներ... (Չարենցի Գործերէն) | 57
(Չարենց 7»Էն Դուրս Մնացածներ) | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ57
Հնարաւոր Է... | 59
Դէմ Առ Դէմ Յակոբ Յակոբեանի Հետ (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ62
Հրաչեայ Աճառեանի Նամակները Վիեննայի Մխիթարեաններուն | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Մ[ԱՐՏԻՐՈՍ]66
Մշակութային Լուրեր | 77